Foto Damià Borràs en Comissió

El PSOE s'oposa frontalment a la possibilitat plantejada pel Govern de l'Estat de limitar el descompte de residents

 

"Disposar d'una eficient connectivitat per via aèria i marítima, amb rutes i freqüències suficients i amb un preu just, no és tan sols un instrument necessari per tal de garantir la competitivitat de l'economia de les Illes Balears sinó que és un dret irrenunciable d'acord amb la condició insular de la nostra Comunitat." D'aquesta manera s'iniciava la Proposició No de Llei que el setembre de 2012 va formular i defensar el diputat Damià Borràs arran de les informacions sobre les possibles limitacions al finançament del descompte del 50% en els bitllets aeris i marítims. Unes informacions avalades pel fet que el PP hagués plantejat posar límits en el dret dels ciutadans de Balears al descompte de residents amb una moció del Senat que condicionava aquest descompte a la disponibilitat pressupostària i plantejant limitacions mitjançant una disposició addicional dels Pressupostos 2013.

 

En aquells moments la pressió social i política –amb iniciatives socialistes contra la retallada del descompte de residents també a Congrés i Senat- va fer possible que s'aturés aquesta iniciativa del Govern Rajoy.

 

Ara (tres anys i mig després i quan el debat s'havia traslladat a estalonar la posada en marxa d'una tarifa plana per millorar el compliment del dret constitucional a la mobilitat i ajudar a moure l'economia), sembla que l'Executiu estatal torna enrere i torna a menystenir els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. I de nou ho fa d'amagat, sondejant primer a les Agències de Viatges –segons les informacions publicades per l'Última Hora-.

 

Davant d'aquesta situació els i les socialistes exigim que el Ministeri de Foment escolti i respecti a la ciutadania de Balears i en cap cas retalli el descompte de residents (ja sigui mitjançant la reducció de la partida pressupostària assignada o amb la fixació d'un màxim bonificable dels bitllets). No es pot permetre que l'Executiu estatal arribi a limitar la subvenció del descompte, perquè d'aquesta manera es faria pagar doblement al resident una situació que ja actualment és injusta.

 

Es tracta que el Govern Rajoy entengui, d'una vegada per totes, que el transport aeri i marítim és essencial per a Balears i que garantir-ne l'accessibilitat a preus raonables és la seva obligació constitucional. O, dit d'una altra manera, si pel fet d'estar en funcions el Govern de l'Estat no ha pogut introduir cap de les millores en les condicions de la declaració de servei públic dels vols amb Madrid reiteradament demandades per institucions i entitats de Balears, li demandem que com a mínim no prengui decisions que serien clarament perjudicials per a la ciutadania i teixit econòmic de les Illes.

 

A més esperem que el PP de Balears –així com la resta de grups- també sumin esforços per evitar que es retalli el descompte de residents i per facilitar el sistema de bonificació que es decideixi des de les Illes, tarifa plana inclosa.