El PSOE s’oposa a la modificació dels estatuts de la Fundació Destí tal i com la planteja l’equip de Govern

En el plenari del Consell de Menorca celebrat dilluns els representants del Grup Socialista van votar en contra de la modificació dels estatuts de la Fundació Destí que va plantejar l’equip de Govern per tal  d’incorporar-hi al sector privat.

Durant el plenari el portaveu va exposar els motius del vot en contra del representants socialistes, amb l’objectiu de, posteriorment, realitzar al·legacions a la proposta formulada per l’equip de Govern.

En concret són 3 raons principals les que ens han portat a votar en contra d’aquesta proposta de reglament. Una d’elles ha estat el fet que, fent un anàlisi comparatiu amb els estatuts del 2006, a la proposta d’estatuts s’ha suprimit de l’article 8 l’apartat on es regulava les aportacions de cada part; de manera que ara no sabem què hi aportarà la iniciativa privada.

Un altre motiu pel qual hi hem votat en contra –motiu fonamental- és que aquests estatuts no compten amb representants de tots els sectors lligats amb el turisme. En aquest aspecte lamentem que ni tan sols en l’article que fa referència a l’assemblea de l’entitat –art. 32- ni tan sols es reculli una proposta concreta del perfil de les entitats que en formaran part i que queden la decisió, únicament, en mans del Patronat. Des del PSOE  Menorca considerem que s’hi hauria d’haver inclòs una referència sobre quins són els agents que han de participar en el disseny, la iniciativa, del productes turístic de Menorca que, per tant, han de formar part de la Fundació.

Finalment, tot i compartir la necessitat de la fusió de les fundacions existents per tal que la veu de referencia  en la defensa del model turístic de Menorca sigui clara; vàrem decidir votar en contra d’aquesta proposta d’estatuts pel fet que, com ens consta, no ha estat consensuada.  De fet durant el debat del plenari varem demanar expressament si la consellera Cabrera  podia afirmar que el text que presentava tenia el consens dels agents que incorpora al Patronat (PIME, CAEB,AVIBA, ASHOME i Cambra de Comerç) i no vàrem obtenir resposta. L’única resposta de la Sra Cabrera va ser que “dins el Patronat es recullen totes les associacions.”

Estem oberts a pactar una modificació dels estatuts, que vagi més enllà del consens en fer perviure en el nom de la Fundació la història del Foment del Turisme de Menorca.

 

PSOE MENORCA