IMG_2237

El PSOE reclamarà en totes les institucions que no es renunciï al Verge del Toro com a centre Sociosanitari

.- Per evitar la pèrdua d’aquest futur equipament el PSOE tornarà a presentar una esmena als Pressupostos de la CAIB per a demandar part del finançament necessari per l’adequació de l’edifici. També es reclama al diputat i President Tadeo que convenci al seu grup parlamentari per tal que hi votin a favor i a la Batlessa que defensi les necessitats de la ciutadania de Maó (i del llevant de Menorca)

 

.- Els representants socialistes lamenten la passivitat respecte d’aquesta qüestió del PP; especialment tenint en compte l’afany reivindicatiu que van mostrar durant l’anterior mandat. Un afany que es fa convertir en un dels seus principals compromisos electorals en la campanya de 2011

 

En el ple de  novembre de 2011 la Batlessa Àgueda Reynés responia a una pregunta del Grup Socialista sobre el Verge del Toro d’aquesta manera ja m’he reunit amb la consellera de Sanitat i també amb la consellera d’Afers Socials del Consell Insular, Sra. Aurora Herraiz, per tal de parlar d’aquest tema, atès que em preocupa, i veig que a vostè també, atès que per açò entenc que presenta aquesta pregunta.(...)Per tant, nosaltres estem fent contactes per tal de tirar endavant una solució per a l’hospital Verge del Toro, i, com ja li he dit, Sr. Tur, hem mantingut diverses reunions al respecte.”(25.10.2011)

 

Cinc mesos després Reynés declarava a la premsa, en relació a la reunió que havia mantingut amb el subdirector general de Patrimoni, Inversions i Contractes del Ministeri de Salut,  “Nuestra intención es que el Hospital Verge del Toro sea un centro sociosanitario”. (25.03.2012)

 

Poques setmanes més tard (4 d’abril de 2012) era la Consellera Balear de Salut del moment Carmen Castro qui, en resposta a una pregunta de la diputada Cristina Rita, afirmava: “La nostra voluntat política, igual que va manifestar el partit a Menorca durant l’anterior legislatura, durant aquesta i des de fa molts d’anys, és que el centre sigui un centre sociosanitari i com es va aprovar a la comissió es va afegir que es podria estudiar la possibilitat que aquest immoble pugui, en el futur, tenir altres usos públics no prevists en el pla d’usos existent.” (Diari Sessions Parlament, Comissió de Salut)

Uns dies després la premsa recollia el següent: ‘La consellera de Salud, Carmen Castro, ha asegurado hoy en el Parlament que su departamento está trabajando en el plan de usos que se aplicará para convertir el antiguo hospital menorquín de Verge del Toro en un centro sociosanitario.  Durante el pleno del Parlament celebrado hoy, -en resposta a una iniciativa del Grup PSM-Més- Castro ha afirmado que el Govern está cumpliendo la resolución de la Cámara autonómica de septiembre del año pasado en la que se le instaba a crear un centro asistencial sociosanitario en el inmueble del viejo hospital. (...)La consellera Castro afirmó que está trabajando con el Consell de Menorca en la redefinición del plan de usos presentado en octubre del 2010.(...)Para la Conselleria, «todo sigue igual. Cuando las disponibilidades presupuestarias así lo permitan, nuestro objetivo es conferir a este inmueble un uso sociosanitario». Todo ello «a la espera de los contactos» que pueda haber entre las partes y con la intención de dar cumplimiento a lo reclamado por la propia alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, y, sobre todo, al reciente acuerdo del pleno del Parlament balear, que le compromete a hacer realidad la conversión en sociosanitario del antiguo hospital.’ (17.04.2012)

 

El 9 de gener de 2013 un mitjà de comunicació titulava ‘El Govern mantiene su idea de convertir el antiguo hospital en sociosanitario’. En el cos de la noticia s’hi explicava com ‘Pese a que la Tesorería General de la Seguridad Social apremia para recuperar el edificio y ponerlo en venta, la Conselleria de Salut del Govern balear insiste en su idea de convertir el antiguo hospital Verge del Toro de Maó en un centro sociosanitario.

 

I finalment si ens dirigim al Consell, s’ha de citar el posicionament de la consellera Herràiz en el ple de gener d’enguany en resposta a una qüestió de la representant socialista Noemí GomilaLa senyora Herráiz informa que s’han fet diferents gestions però cap d’elles ha dut a una solució concreta. Diu que l'equip de govern actual va recollir amb molt d'interès el Pla d’Usos que va deixar el govern anterior, però la situació econòmica del moment no permet fer una inversió de deu milions d’euros.’

 

El PSOE Menorca comprèn les dificultats econòmiques per dur a terme el projecte –dificultats que durant l’anterior mandat no van impedir al PP reclamar insistentment  la seva posada en marxa i fins i tot incloure aquesta demanda en el seu programa electoral-  però el que no pot acceptar de cap manera és la incapacitat absoluta de la Batlessa de Maó (que també és la regidora de Serveis Socials), de la Sra Herràiz i el President  i diputat Santiago Tadeo per defensar el que tant han demandat tots els representants polítics de Menorca.

 

El Sr Tadeo, la consellera Herràiz i la Batlessa Reynés  han d’explicar, ben clarament, quina informació tenien sobre aquesta decisió del Govern. Resulta inconcebible que el Govern sol·licités a l’octubre l’inici de l’expedient de reversió  i a mitjans de novembre la Consellera Insular digui que ho desconeixia i la baltessa, en lloc de batallar pel que tantes vegades havia defensat abans, acoti el cap i accepti la seva venda...una operació que haurà de tenir en compte que el Verge del Toro està qualificat com d’equipament socio-sanitari. Que farà la Sra Reynés, modificarà aquesta qualificació?

 

Davant  d’aquesta situació el  PSOE desplegarà totes les seves opcions per defensar el projecte del Verge de Toro com el necessari equipament Sociosanitari que es va deixar dissenyat en l’anterior mandat. Al Parlament Rita presentarà una Proposició No de Llei per via d’urgència i diverses preguntes. A més a la PNL sobre Son Dureta que el Grup Socialista defensarà al Parlament la setmana que ve el diputat Vicenç Thomàs hi farà referència.

 

En relació a una altra de les qüestions transcendents que actualment s’està abordant a la Cambra autonòmica, els responsables del PSOE demanen que el Grup Popular voti a favor  (i seria el primer cop que ho fes) de l’esmena dels socialistes als Pressupostos de la Comunitat per tal que el Govern comenci a invertir, encara només que sigui una petita part, per a la transformació del Verge del Toro. L’esmena de l’any passat preveia destinar-hi un milió d’euros, però tal i com va passar en els pressupostos de 2012 i 2013, el PP (amb el vot del diputat Tadeo) la va rebutjar

 

El PSOE  també traslladarà aquesta preocupació, la demanda de resposta immediata per evitar aquesta reversió, als plenaris del Consell de Menorca i de l’Ajuntament de Maó.

 

En definitiva davant la incapacitat de la Batlessa Reynés i del President i diputat Tadeo per defensar un projecte que fins fa uns mesos deien reclamar amb insistència, el  PSOE tornarà a prendre la iniciativa per fer front   a la marginació i el ninguneig amb què el Govern Bauzà  tracta Menorca.