IMG_2090

El PSOE reclama a la Conselleria de Salut que cessi al gerent del Mateu Orfila després que hagi reconegut que va ser dins el quiròfan durant una operació

.- Els i les socialistes consideren inacceptable que 48 hores després de conèixer-se la notícia, i l’endemà que el gerent reconegués que va ser dins el quiròfan durant l’operació –contravenint normativa del Servei de Salut i amb la possibilitat d’haver incorregut en delicte- encara no s’hagin pronunciat des de la Conselleria.

 

.- Ja és prou greu que una persona que ni formava part de l’equip que feia l’operació, i ni tan sols és professional de la Sanitat, entrés al quiròfan i ho fes “probablement” –segons paraules textuals del mateix gerent- sense que s’hagués demanat consentiment al pacient.

 

.- Si, a més, aquesta persona és el gerent (càrrec de confiança del Govern que ha de garantir que es respectin els drets dels pacients i es compleixin les normes de funcionament de l’Hospital) es fa necessari el seu cessament.

 

 

El PSOE  Menorca demanda als màxims responsables polítics de la Conselleria de Salut explicacions immediates sobre les informacions que publicades indiquen que el gerent de l’Hospital Mateu Orfila va assistir a una operació dins un quiròfan i, fins i tot, va “ajudar” en l’operació  amb el material quirúrgic –segons s’informa citant diverses fonts-.

 

Si les informacions són certes, tal com sembla -com a mínim el gerent ha reconegut que va ser al quiròfan-, la situació és molt greu; tant pels fets en si, com per la persona que els protagonitza: la mateixa persona que se n’ha d’encarregar precisament, que això no succeeixi.

 

Sigui per desconeixement o conscient de les infraccions en què podia incórrer, el cert és que el primer gerent del Mateu Orfila que no és professional de la Sanitat, també és el primer que incompleix el protocol que determina que a quiròfan, excepte consentiment exprés del pacient, només hi han de ser els professionals encarregats de l’operació. Si el gerent desconeixia la normativa, la situació ja és greu perquè precisament aquesta persona ha de vetllar perquè es complexin les normes i protocols de funcionament de l’Hospital. Però si n’era coneixedor, se’n deriva que va actuar expressament contra el protocol que ell ha de fer complir.

 

El cert és que el comportament del Sr Yebra va en contra de la normativa del Sistema Nacional de Salut, com a falta molt greu. A més si es confirma que el gerent va actuar sense el coneixement i consentiment lliure i voluntari del pacient, tota l’actuació mèdica podria quedar fora de l’assegurança per responsabilitat civil de l’Ib-Salut.

 

Però la necessitat d’una actuació immediata de la Conselleria es fa més evident si es té en compte que l’actuació del gerent es podria considerar Intrusisme professional (403 i 637 Codi Penal) i invasió de la intimitat (art.7.3 de la Llei 15/1999 Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.)

 

El gerent és un càrrec de confiança del Govern Bauzá i del Conseller Sansaloni. Per tant el Govern i el conseller han de reaccionar ja: l’IB-Salut ha de destituir immediatament al Sr Yebra i els Serveis d’Inspecció Sanitària de la Conselleria han d’iniciar una investigació que delimiti les responsabilitats addicionals dels fets. En cas contrari quedarà acreditat que els màxims responsables de la Conselleria avalen el comportament del Sr Yebra.