IMG_0467[1]

El PSOE proposa reformar la Constitució per protegir drets, blindar l’Estat del Benestar i millorar la qualitat democràtica i l’encaix territorial

.- La proposta socialista de reforma de la Constitució recull el reconeixement de les singularitats de diferents territoris, incloent-hi la insularitat 

 

Els i les socialistes ens sentim orgullosos de la Constitució de 1978, de la nostra participació en la seva elaboració i defensa i de la nostra decisiva aportació a la seva aplicació i desenvolupament. La Constitució ens ha proporcionat els millors anys de la nostra Història i ha de seguir fent-ho. Perquè això sigui possible, en l’aniversari de la Constitució el PSOE defensa la necessitat que s’ adapti als canvis profunds que Espanya ha sofert en aquests 37 anys.

 

És necessari adaptar-la a la nova realitat perquè avui dia molts ciutadans i ciutadanes consideren que alguns mecanismes i institucions constitucionals no cobreixen les demandes de qualitat d'una democràcia moderna i participativa i creuen que s’ha d’actualitzar el model d'Estat. També les persones joves reclamen el dret a participar en la conformació de la principal norma del nostre ordenament, en la qual s’han de consagrar els drets i llibertats i les regles d'exercici del poder.

 

Per tant el nostre Estat ara necessita remodelar la Constitució per a assolir un nou llarg període de convivència amb el objectiu fonamental de garantir el progrés, la pau social, l'estabilitat política i la solidaritat territorial i entre generacions.

 

Els socialistes plantegem modificar la Constitució per millorar el nostre model de societat i d'Estat a partir de diversos eixos


Per una societat i un Estat amb més justícia social: Incorporarem a la Constitució mecanismes que garanteixin l'Estat del Benestar enfortint els drets i llibertats, amb especial èmfasi en aspectes socials. Ho farem:

.- Reformant l'article 135 per incorporar les condicions de salvaguarda de la “Estabilitat Social” de l'Estat amb la finalitat que s’asseguri en la distribució de la despesa pública un nivell adequat i suficient de finançament dels serveis i prestacions socials.

.- Reconeixent com a drets fonamentals els drets a la protecció de la salut i a la protecció per la Seguretat Social, incloent-hi el reconeixement del dret a una renda o ingrés mínim vital

.- Blindant el Sistema Públic de Serveis Socials com a Quart Pilar de l'Estat del Benestar, incorporant a la Constitució el dret a accedir a serveis socials

.- Millorant el reconeixement del dret al treball.

.- Dotant de contingut el dret a l'habitatge

.- Reforçant els drets mediambientals

.- Regulant específicament la igualtat entre dones i homes

.- Estenent el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació

.- Reconeixent el dret ciutadà a l'accés a la informació pública

.-  Garantint el dret a la mort digna.

 

Per millorar la qualitat democràtica i de les institucions proposem:

.- Incorporar el sistema llistes obertes en les candidatures electorals

.- Limitar a dues legislatures el mandat del President del Govern,

.- Democratitzar l'organització i funcionament dels partits polítics,

.-Limitar l’aforament de parlamentaris i membres del Govern,

.- Facilitar la Iniciativa legislativa popular,

.- Enfortir l'actuació imparcial i independent dels òrgans constitucionals i organismes reguladors mitjançant l'establiment d'un nou sistema per al nomenament dels seus membres

.-  Reformar el procediment per a la reforma constitucional.

 

Defensem reformar l'estructura territorial de l'Estat amb els principis i tècniques del federalisme. Proposem, entre altres mesures:

.- Reconèixer les singularitats de diferents territoris incloent-hi la insularitat

.- Configurar una autonomia local enfortida.

.- Reformar el Senat per convertir-ho en una autèntica Càmera territorial,

.- Incloure el principi de lleialtat federal entre l'Estat i les Comunitats Autònomes,

.- Millorar el règim de cooficialitat de les llengües d'Espanya,

.- Atribuir a l'Estat la garantia de la igualtat de tots els espanyols en les seves condicions bàsiques de vida, en el gaudi dels serveis bàsics essencials, en l'exercici dels drets i llibertats i en el compliment dels deures, així com la igualtat en el territori en què es resideixi.

.-  Respecte del sistema de finançament de les CCAA proposem que la Constitució estableixi els seus elements fonamentals: certesa i estabilitat del sistema; equilibri en el repartiment dels recursos públics; autonomia financera, suficiència, coresponsabilitat i coordinació; solidaritat i equitat interterritorial...i que es tingui en compte l'esforç fiscal similar en tots els territoris, de manera que no es col·loqui en pitjor condició a qui contribueix respecte de qui es beneficia (El que s’anomena el principi d’ordinalitat)

 

Els i les socialistes també volem reafirmar en la Constitució el compromís amb la Unió Europea  i reflectir en el preàmbul l’especial vinculació d’Espanya amb Iberoamèrica.

 

Amb aquesta proposta, el PSOE dóna el primer pas. Volem compartir aquest camí des del seu inici. Estem convençuts que només amb la victòria socialista a les eleccions generals, s'obrirà una nova etapa reformista que actualitzi nostre marc de convivència constitucional sota la premissa del diàleg i el consens.