Residus

El PSOE proposa la posada en marxa d’un servei de recollida de plàstics i residus a la mar i al litoral de Menorca

Els i les socialistes estem compromesos amb l’eradicació dels plàstics i l’aposta per la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, volem ser part activa en la gestió dels residus que es generen a l’illa i volem promoure polítiques mediambientals que ens permetin generar un impacte positiu a favor d’una illa més lliure d’emissions contaminants. 

Durant aquest mandat ja s’han fet grans esforços per augmentar el volum de plàstics recollits en les deixalleries. Així, s’han passat de recollir 1956 tones l’any 2015, a recollir 2.305 el passat 2018, el que suposa un increment del 17%. Entre els principals projectes impulsats es troba el de millora de les instal·lacions de tractaments i valorització de residus de Milà, actualment encara en obres. A més a més, per reduir els usos dels plàstics també es va posar en marxa els gots reutilitzables durant les festes patronals que va permetre estalviar l’ús de 120.000 gots de plàstics, i aquesta temporada turística s’ha posat en marxa també la col·laboració amb els comerciants ambulants per a la utilització de bosses de paper. 

La candidata al Consell Insular, Susana Mora, ha explicat que “farem feina perquè Menorca tengui un futur sostenible”, i en aquest sentit, “els i les socialistes farem una passa endavant i crearem un servei de recollida de plàstics i residus a la mar i al litoral de Menorca”, a part de “posar en marxa una campanya de conscienciació entorn a la importància de reciclar, reutilitzar i no utilitzar plàstics”. Per tant, la fita és doble: per un costat, l’eradicació dels plàstics o les anomenades ‘illes de plàstic’, i per l’altre costat, la contribució en la preservació del medi marí. 

Per la seva part, la candidata a l’Ajuntament de Sant Lluís, Carol Marquès, ha explicat que vol fer, de Sant Lluís, el primer municipi de les Illes Balears sense plàstics, “i en aquest sentit, treballarem durant la propera legislatura perquè apostam per un poble saludable i sostenible”. 

Per altra banda, els i les socialistes impulsarem una nova convocatòria d’ajuts per a la substitució de plàstics per materials biodegradables a empreses, indústries, i les activitats del camp. Entenem que només si l’administració, les empreses i la societat remen cap a la mateixa direcció podrem assolir la nostra fita de reduir el consum de plàstics. Així, volem que tot el teixit econòmic de l’illa també prengui consciència i formi part d’aquest moviment i al mateix temps ens ajudin a projectar la imatge d’una Menorca compromesa amb la biosfera i el medi ambient.