espais culturals

El PSOE proposa la creació d’una xarxa d’espais per a la creació i exhibició cultural i artística

  • Volem donar resposta a una reivindicació històrica del col·lectiu creatiu i artístic de Menorca

El PSOE entén la cultura com un bé de primera necessitat i un dret a exercir, un pilar fonamental per al desenvolupament individual i col·lectiu. És un factor fonamental a l’hora de configurar la imatge de la nostra societat, construir identitats, transmetre valors, transformar realitats i ampliar el dret de participació i expressió, i ens permet ser crítics amb el nostre entorn. 

Menorca disposa d’un teixit cultural ric, divers i de primer nivell, conformat per persones i entitats que treballen des d’un punt de vista particular o professional, i que enriqueix la societat menorquina i li atorga una personalitat específica. El PSOE de Menorca està al costat del sector cultural i creatiu de l’illa, i volem posar en valor la seva feina, la seva capacitat creativa i intel·lectual i el seu potencial per convertir Menorca també en referent a nivell cultural. 

En aquest sentit, el PSOE de Menorca proposa la creació d’una xarxa d'espais per a la creació i exhibició cultural i artística. La candidata al Consell de Menorca, Susana Mora, explica que “volem donar resposta a una necessitat d’aquest teixit, llargament reivindicada, com és la de disposar d'espais per a fer realitat i fer créixer els seus projectes culturals i artístics”. 

En l’àmbit cultural, també es proposa: 

- Posar en marxa mesures per tal de garantir que la ciutadania pugui accedir a la cultura en condicions d’igualtat. 

- Desenvolupar i adaptar a nivell de Menorca el Codi de Bones Pràctiques en Cultura de les Illes Balears.

- Executar programes de difusió per tal que Menorca es visualitzi com a territori per a la creació, la investigació i la producció cultural.

- Actualitzar el Pla d’Equipaments Culturals per donar suport a les infraestructures de titularitat municipal que tenen un abast insular: Teatre Principal, Ca n’Oliver, Teatre des Born, Can Saura i les sales multifuncionals dels diferents municipis.

- Constituir un Consell de la Cultura i les Arts de Menorca com a instrument de treball cooperatiu i de participació en el disseny de polítiques culturals, i de coordinació per a la planificació de l’oferta cultural de l’illa.