Pons-en-el-ple

El PSOE proposa al Parlament que el Govern de les Illes Balears ajudi a pagar la Sentència Cesgarden

.- Els precedents de sentències de Ses Covetes, Pont de Riuet o el Palma Arena són massa evidents perquè es rebutgi aquesta petició. Per això es demana als diputats menorquins del PP que facin feina per aconseguir l’estalonament del Govern al Consell Insular.

 

.- Els socialistes tornen a instar al PP que no emprin cas Cesgarden com a excusa per posar l’estora vermella a aquells qui només pretenen especular urbanísticament amb el sòl rústic de Menorca.

 

.- Amb aquesta PNL es cerca, sobretot, un compromís polític de cadascuna de les forces polítiques de cara a la pròxima legislatura.

 

El diputat Marc Pons defensarà al ple del Parlament de demà una Proposició No de Llei (PNL) que demana al Govern de les Illes Balears que ajudi al Consell de Menorca a fer front a la Sentència condemnatòria de Cesgarden.

 

En l’argumentació Pons cita diversos casos on el Govern s’hi ha implicat, com el de la Sentència de Ses Covetes a Campos (on el Govern paga el cost de la demolició d’unes construccions aixecades amb una llicència que no s’ajustava a dret, fet pel qual el consistori va ser condemnant a restituir la zona tal com era abans de les obres). Un altre cas, molt similar, és el del Pont des Riuet de Manacor. També s’ha de tenir en compte la situació i gestió del Palma Arena.

 

Però el que no és acceptable és que s’empri Cesgarden per intentar carregar contra el model territorial del què es van voler dotar una àmplia majoria de menorquins i menorquines; amb un Pla Territorial Insular gràcies al qual l’equip de govern del PP ara pot vendre el paisatge de Menorca. Un Pla Territorial que –tal com es detalla a la part dispositiva de la PNL- fou “mereixedor de premis tant nacionals com internacionals i que s’ha posat com a exemple en multitud d’ocasions per la capacitat de resoldre encertadament, sempre des d’una visió de conjunt, el difícil equilibri entre la preservació territorial i ambiental i el desenvolupament urbanístic en zones turístiques madures”. De fet “ningú no discuteix els principis que portaren a Menorca a ser declarada per la UNESCO com a Reserva de Biosfera. Ni els valors territorials, ambientals i paisatgístics que atresora. Ni la importància de preservar-los i posar-los en valor.” Això sí, ha arribat el moment de revisar el PTI per a millorar-lo – la mateixa norma determinava que es revisés l’any 2013- i durant tot aquest mandat els i les socialistes han demanat reiteradament a l’equip de govern del Consell que obrís aquesta revisió, sense èxit.

 

És en el marc d’aquesta realitat que es presenta aquesta Proposició No de Llei. “Ho fem des de la consciència d’uns valors compartits per tota la ciutadania. Ho fem des del reconeixement als grans esforços institucionals realitzats per garantir-los. Ho fem sabedors de la necessitat de seguir lluitant per potenciar al màxim tots els recursos naturals, territorials i ambientals sense malmetre’ls;” exposa Pons.

 

Una Proposició No de Llei que preveu dos punts d’acord:

 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tancar un acord amb el Consell de Menorca que garanteixi les ajudes suficients per fer front a la sentència judicial 338 dictada per el Tribunal Superior de Justícia per la qual declarava la responsabilitat patrimonial del Consell Insular de Menorca i el dret de l’empresa Cesgarden a ser indemnitzada per valor de 16.114.162,20 € més els interessos legals.

 

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar decididament per aconseguir el suport del Govern d’Espanya amb la finalitat d’aconseguir d’aquest les aportacions necessàries que ajudin a reduir la càrrega que en aquests moments pesa sobre el Consell de Menorca.

 

En definitiva es tracta d’una proposta que esdevé un compromís polític clar de futur. És a dir, es tracta del valor de la paraula donada per part de les formacions polítiques de cara a la pròxima legislatura per cercar el compromís que no es deixarà tot sol al Consell Insular de Menorca per afrontar el pagament d’aquesta sentència.