El PSOE porta al ple del Consell una iniciativa que demana una avaluació del benestar de la ciutadania i l’elaboració d’un Pla d’Inclusió Social

 

La consellera del Grup Socialista Noemí Gomila presenta al ple insular de maig una moció relativa a l’augment de la pobresa a Menorca. En aquesta iniciativa, derivada de la interpel·lació del passat plenari, Gomila formula 3 punts d’acord.

 

En el primer s’insta a l’equip de govern  “a treballar des de totes les Conselleries per a dur a terme una avaluació sobre el benestar de la ciutadania, que s’ha de dirigir des de la Conselleria de Benestar Social i Joventut, per tal d’identificar la problemàtica de la pobresa a Menorca.”

 

El segon punt es reclama a l’executiu insular que ofereixi “un marc de col·laboració i participació a les entitats d’iniciativa social que lluiten contra la pobresa i l’exclusió, mitjançant l’elaboració d’un Pla d’Inclusió Social a Menorca.”

 

Finalment el tercer pretén que el Ple del Consell Insular de Menorca es comprometi “a garantir la igualtat d’oportunitats pels ciutadans de Menorca en el procés de recuperació econòmica vetllant per la equitat i responsabilitat en la defensa de la dignitat humana de les famílies menorquines.”

 

En l’argumentació de la moció la consellera Socialista recorda com durant el debat que es va produir en el darrer plenari com a conseqüència de la interpel·lació, “es va posar de manifest la preocupació per l’augment considerable de la pobresa a la nostra illa i la manca de fórmules que permetin l’eliminació d’aquesta situació.”

 

Gomila també exposa com en el transcurs del debat del mes passat “la Consellera interpel·lada va deixar clar que per resoldre les problemàtiques en Benestar Social s’ha de fer feina de forma transversal des de totes les àrees de gestió d’aquesta institució,  manifestació compartida des del Grup Socialista. De fet Gomila expressa la disposició  “a col·laborar per arribar a una fórmula que ens permeti resoldre de forma certera les conseqüències tan brutals de la crisi econòmica i de les polítiques d’austeritat que no han servit per millorar les dades, sinó tot el contrari.”

 

Finalment la part expositiva de la moció fa referencia al convenciment que el “treball compartit, el debat i el consens entre totes les forces polítiques, així com la consideració de la tasca i dedicació de les entitats socials, ens poden dur al camí més encertat per resoldre una situació mai viscuda a Menorca en democràcia, i amb unes greus conseqüències pel futur del nostre benestar com a ciutadans d’un territori cohesionat, solidari i amb gran fortalesa familiar i comunitària.”