PSOE Menorca

El PSOE Menorca fa balanç de tota la feina feta durant aquests tres anys de legislatura

Es compleixen 3 anys des que els i les socialistes, gràcies a la confiança de la gent, governam les institucions de Menorca, i tenim clar que els menorquins i menorquines viuen millor gràcies a governs progressistes, perquè la nostra prioritat són les persones, gestionar de forma sostenible el territori on tots i totes convivim i apostar de forma clara per unes polítiques de formació i d’ocupació. 

Posant l’accent en les persones, des del departament de Benestar i Família liderat per Maria Cabrisas, hem apostat, amb coordinació amb el Govern de les Illes Balears presidit per Francina Armengol i dels Ajuntaments, per l’ampliació de places a les residències de Sant Lluís i de Ferreries, per la creació d’una nova residència als antics Quarters de Santiago de Maó i una altra a Santa Ana, Es Castell. A més, s’estan completant les últimes passes perquè la recuperació del centre d’alzheimer a Ciutadella sigui una realitat. Estem segurs que aquests projectes, imprescindibles per a Menorca, seran clau per donar resposta, d’una vegada per totes, a les necessitats que l’Illa té en l’àmbit social. En aquesta línia, una altra aposta clau i per la que des del PSOE Menorca s’ha treballat de forma constant, és la rehabilitació de l’antic Hospital Verge del Toro, un espai emblemàtic i històric que sempre hem defensat i reivindicat perquè torni a ser un centre de referència, i recuperar, així, l’entorn de la Barriada de Ses Tanques del Carme. 

Per altra banda, les polítiques de formació i ocupació també són un gran exemple de tota la feina que es fa a través del Govern Balear i del Consell de Menorca amb els nostres companys Iago Negueruela i Miquel Company per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Una mostra clara són tots aquells projectes que ofereixen més oportunitats formatives i laborals al col·lectiu que més ho necessita: als majors de 45 anys i als joves. S’està ultimant, també, el Pla Menorca Jove, un compromís programàtic que vol donar veu i propiciar la participació dels joves en el desenvolupament socioeconòmic de Menorca, i també el Consell de Joventut. Pel que fa a les instal·lacions esportives municipals, s’han invertit 900.000€ per restituir la gespa artificial dels camps de futbol dels municipis, i 750.000€ per inversions d’eficiència energètica. 

Entenem que el principal motor econòmic a Menorca és el turisme, però defensam que també és important dur a terme accions que fomentin la diversificació de l’economia. Així, hem potenciat esdeveniments per promocionar el nostre producte local; hem estat fent feina, precisament, amb el Pla Made in Menorca per tal que es vegin reconeguts tots aquells treballs i oficis propis de Menorca perquè aporten un valor afegit al producte, i hem impulsat el Centre Bit com a centre tecnològic de la nostra Illa, entre d’altres. De la mateixa manera, el traspàs de competències en promoció turística ha estat una realitat dins aquesta legislatura, un traspàs que ens ha permès continuar consolidant el posicionament de Menorca com a destinació única, i oferir una millor qualitat de la nostra oferta. 

La prioritat dels socialistes i des del departament d’Ordenació Territorial i Turística, liderat per la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, des de principi de legislatura ha estat fer feina entorn a la revisió del Pla Territorial Insular, eina d’origen socialista que garanteix la preservació del model territorial de Menorca i que pretén cercar l’equilibri entre el desenvolupament econòmic, social i territorial d’acord amb els principis de sostenibilitat. Un equilibri que es vegi reflectit en la nostra identitat com a Reserva de Biosfera i que hem de saber no només protegir sinó també potenciar. I amb la seguretat jurídica que aquest procés requereix, seguirem fent passes perquè la seva aprovació definitiva arribi abans de concloure els 4 anys de govern. 

Amb tot, des del PSOE Menorca farem tot el possible perquè durant aquest any que hi manca per a les eleccions electorals es doni continuïtat a totes les iniciatives, projectes i polítiques que s’han iniciat dins d’aquesta legislatura en pro del benestar de tots els menorquins i menorquines, perquè junts i juntes consolidarem el canvi i tornarem a fer possible un govern d’esquerres.