IMG_1775

El PSOE Menorca dóna tot el suport a les mobilitzacions per evitar la privatització d’AENA

 

El PSOE Menorca vol expressar públicament el seu suport a la concentració en contra de la privatització d’AENA –xarxa pública d’aeroports- que se celebrarà dimarts dia 14 d’octubre a les 18.30 a la plaça Biosfera de Maó, organitzada per Comissions Obreres (sindicat majoritari en aquesta empresa pública). Durant aquesta concentració els representants sindicals faran entrega de les signatures recollides per expressar l’oposició a aquesta decisió –recollida en la qual el PSOE  hi ha col·laborat-.

 

 

Des que es van conèixer els primers moviments per estudiar les vies de privatització d’AENA, els socialistes menorquins ja hi van expressar la seva oposició. Damià Borràs va dur al Parlament una pregunta i una moció en la qual s’expressava aquesta oposició a la privatització i la necessitat d’apostar  per un nou model descentralitzat de gestió dels aeroports amb participació de totes les administracions i agents socioeconòmics. Es dóna la circumstància que la informació sobre la qual Borràs va basar aquestes demandes de posicionament les va obtenir de la web del Consell Consultiu de Privatitzacions, no pas del Govern de l’Estat, tot i que tres o quatre dies abans havien  comparegut al Congrés el Secretari d’Estat de Transports i el Director general d’Aviació Civil i el president d’AENA sense fer la més mínima menció del procés de privatització.

 

 

Recordar també que en el plenari insular del mes de novembre es va aprovar per, unanimitat, una moció –presentada per el Grup PSM Més per Menorca- en la qual s’acordava “instar el Ministeri de Foment a no dur a terme la privatització d’AENA per les repercussions negatives que tindria en la gestió de l’aeroport de Menorca: perdre el control sobre la funció bàsica de servei públic, pèrdua de llocs de treball i gestió al marge del projecte territorial de l’illa i de la seva estratègia turística.”

 

 

A més en el ple del Consell Econòmic i Social de Menorca celebrat aquesta setmana es va acordar una declaració en la qual es detallaven els efectes negatius que tindria la privatització d’AENA sobre l’economia de Menorca (respecte de la connectivitat dels menorquins i menorquines, sobre l’arribada de turistes, respecte del servei que actualment s’ofereix, en relació al nivell d’inversions o sobre el fet que la privatització hipotecaria la possible participació de la Comunitat, el Consell i els municipis en la programació i gestió de l’aeroport.) En aquest text també s’hi denunciava la manca de consens polític i social suficient per dur a terme una decisió d’aquesta transcendència.

 

 

De fet en la reunió del CES el PSOE Menorca va tornar a exposar la seva postura respecte de la possible privatització d’AENA. Un posicionament que, en la mateixa línia del document aprovat, es pot resumir en tres punts:

 

 

  1. Manteniment del caràcter públic (100%) de l’aeroport de Menorca (dels aeroports de les Illes Balears), tant des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer com de gestió.
  2. Gestió pública i descentralitzada de l’aeroport de Menorca (dels aeroports de les Illes Balears) amb la participació en la mateixa i amb la màxima capacitat de decisió, tant pel que fa a la planificació, la programació i la gestió, de les institucions públiques de les Illes Balears així com de les entitats socials i laborals rellevants que el Ministeri acordi amb el Govern, els Consells Insulars, els ajuntaments on hi ha els aeroports, la FELIB i amb les entitats i associacions de caràcter social, econòmic, sindical i empresarial més rellevants.
  3. El Govern de les Illes Balears ha d’encarregar amb la màxima diligència a professionals de reconegut prestigi tots aquells estudis i anàlisis que siguin necessaris per a avalar el manteniment del caràcter públic dels aeroports de les Illes Balears, tant des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer com de gestió, així com tots aquells documents que sigui necessari aportar i a fer-ho amb la màxima publicitat i transparència.

 

Amb aquests arguments el PSOE Menorca vol demandar a l’equip de Govern del Consell que, tal i com li pertoca, lideri la defensa de l’interès de Menorca i d’acord amb el Govern autonòmic, transmeti a l’executiu estatal el perill que suposa per a Menorca –i per les Illes- la privatització d’AENA i faci tot el possible per tal que el Govern Rajoy rectifiqui.

 

 

Finalment s’ha de destacar que el passat dia 8 membres de l’executiva Federal, amb el Secretari General Pedro Sánchez al capdavant, es va reunir amb representants de CCOO a AENA per continuar tractant l’oposició a la privatització d’aquesta empresa pública. De fet la setmana entrant el PSOE  interpel·larà al Govern Rajoy sobre aquest procés.