El PSOE Menorca dóna suport a la mobilització en contra del projecte de reforma de la Carretera General que vol dur a terme l’equip de Govern

El PSOE  Menorca vol expressar el seu suport a la concentració que es durà a terme dissabte capvespre a la plaça del Carme de Maó, convocada pel col·lectiu ‘Així No’.

 

Els responsables del partit donen suport a aquesta convocatòria davant la manca de voluntat de diàleg de l’equip de Govern que s’escuda en suposats criteris tècnics per justificar una decisió política. Així es desprèn de les declaracions del President Tadeo quan recordava que ells  aposten “per un desdoblament com el de la Ronda Sud de Ciutadella i que “només la impossibilitat pressupostària” de complir aquesta promesa electoral els ha portat al que entenen com una solució intermèdia;  o a les del Conseller Alejandre quan, en referència a la proposta alternativa plantejada per  ‘Ciutadans per a un diàleg sobre la carretera general’, acusava aquest col·lectiu de ser “els mateixos de sempre” i afirmava que “n’hi ha que no són tècnics, però creuen saber-ne més que els tècnics”.

 

També cal recordar que en les al·legacions que el Grup Socialista i el PSOE Menorca van formular a l’aprovació inicial i declaració d'utilitat pública del projecte de traçat denominat millora de la carretera Me-1 entre Maó i  Alaior ja s’hi exposava que no es consideraven adequats l'enllaç de Biniai que “no deriva enlloc” –s’hi recordava que qualsevol actuació damunt carreteres que beneficiï especialment l’activitat econòmica privada ha de ser costejada pels interessats i no per l’administració pública-, així com  “l'enllaç a distint nivell que dona continuïtat als camins d'Alcaidus i Rafal Rubí, una unió de camins es podria resoldre amb un pas soterrat mínim”. Pel que fa a l’accés a l’Argentina s’exposava la impossibilitat de posicionament definitiu per manca d’informació o justificació. Així en la interpel·lació realitzada per Joan Marquès durant el darrer plenari insular, el conseller Socialista va preguntar a l’equip de Govern quan informarien sobre les anunciades millores (anunciades per l’executiu insular) incorporades al projecte per les empreses que van resultar adjuntaries de l’obra. Una pegunta que, de moment, no ha obtingut resposta

 

De fet el passat 22 de novembre el Secretari General del  PSOE, Vicenç Tur, ja demandava a l’equip de Govern del Consell que abandonés, “d’una vegada per totes, el projecte de les macro-rotondes”  i acordessin amb el Ministeri de Foment una revisió del Conveni de carreteres que permetés destinar part dels recursos a la millora d’altres vies – possibilitat contemplada a la clàusula 7ª apartat 4, punt B del Conveni-. El PSOE va oferir, en diverses ocasions, anar de la mà  “per poder negociar amb Foment un model que estigui adaptat a la realitat de Menorca. Un model de carreteres que no passa, de cap manera, pel que vol aplicar el PP.  I és que de les bases que va deixar preparades l’anterior equip de Govern, en cap cas, se’n podia derivar el projecte que actualment vol aplicar el PP;” detallava Tur.

 

Respecte a l’evolució de la reforma de la Carretera General, cal detallar que a l’abril de 2011 el PP, quan era a l’oposició del Consell, va demanar que l’equip de Govern (PSOE-PSM) deixés sobre la taula l’aprovació de la licitació del projecte de reforma de la  carretera del tram Maó i Alaior perquè s’apropaven les eleccions. Una petició que es va acceptar. Després de guanyar les eleccions el PP va licitar el projecte i ho van fer amb el mateix plec de condicions, sense tocar ni una coma, tal com va reconèixer el Sr Alejandre.  Des de llavors, l’executiu insular ha trencat el consens  sobre el model de carreteres imposant les rotondes amb l’argument que són obligatòries per Llei. Una argumentació que es fonamenta en una ordre (no una Llei) de 27 de desembre de 1999 que, en realitat, es limita a fer una recomanació. De fet el mateix projecte del PP preveia el manteniment de la mitja raqueta als Alocs a Ferreries. Aquesta realitat que portava als dirigents socialistes a demanar al PP perquè mantenien aquesta mitja raqueta, si l’ordre ho prohibeix; o a afirmar que entre les propostes de la vintena d’empreses que es van presentar al concurs cap preveia la construcció de rotondes.