Comitè Insular Set

El PSOE Menorca demana explicacions al PP sobre la decisió d’autoritzar de manera arbitrària la declaració d’interès general al Parc aquàtic

El PSOE es va oposar de manera explícita i contundent l’any 2014 durant el mandat del Partit Popular a les intencions del govern del Consell (PP) d'autoritzar l'edificació en sòl rústic protegit (ANIT) del parc aquàtic de Biniancolla sota l’argument de la desestacionalització turística. Així ho vam advertir en el seu moment a través de diverses intervencions públiques i amb la presentació d’al·legacions a la declaració Interès General del projecte.

Les prescripcions i l’informe tècnic dels funcionaris públics eren contraris a l'autorització de la declaració d'interès general i, per tant, la feien inviable. El recurs del govern del Partit Popular d’encomanar un informe jurídic extern a mida per esquivar les resolucions dels funcionaris públics no van fer més que afegir inseguretat jurídica a l’expedient.

La concessió de l’interès general va facilitar la concessió de la llicència municipal d'obres per a la construcció del Parc, tot i que la norma en què el Consell Insular es va emparar (llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears) determinava que la construcció de gran equipaments en sòl rústic que contribuïssin a la desestacionalització s'havien de regir pels condicionants que establien els plans territorials insulars. La parcel·la en qüestió estava qualificada com a sol rústic protegit i no permetia la construcció del parc aquàtic i manco amb els paràmetres urbanístics plantejats. Així ho determina l’informe del Departament de Territori del Consell.

Davant la denúncia judicial d’un particular que va veure amenaçats els seus legítims interessos per la construcció del Parc Aquàtic, el jutjat Contenciós Administratiu nº1 de Palma de Mallorca va establir la necessitat de restitució a la situació original de la parcel·la en haver-se construït amb una llicència atorgada a partir d’una declaració interès general mal concedida.

Davant aquesta sentència, el consell Insular de Menorca, l'ajuntament de Sant Lluís i el promotor del parc de Biniancolla van presentar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que no ha prosperat. L’alt Tribunal ha reafirmat en tots els seus termes la sentència del tribunal Contenciós Administratiu.

El govern del Consell Insular presidit per Susana Mora ha fet tots els esforços a l’abast per intentar aconseguir una sentència favorable davant els tribunals, conscients del previsible risc d'haver de fer front a una demanda contra el Consell i, en conseqüència, una indemnització milionària per haver atorgat un interès general (al qual, recordem, els socialistes ens vam oposar) que, amb la normativa insular vigent i el resultat dels informes del Consell, no es podia donar.

Per esgotar la via jurídica en defensa dels interessos del Consell, ara correspon de presentar un recurs de cassació davant el tribunal Suprem per tal d’intentar que es revisi la sentència del Tribunal Contenciós Administratiu i no malmetre econòmicament, si és possible, el Consell.

Es tracta, en conseqüència, de defensar els interessos de tots els menorquins i menorquines davant la decisió injusta i arbitrària del Partit Popular, que (si no ho corregeix el Tribunal Suprem) podria significar haver de pagar sumes multimilionàries per haver decidit, el PP, destruir una part del territori protegit (ANIT) que tenim.

Per tant, el PSOE Menorca resol:

  1. Donar tot el suport al govern del Consell perquè esgoti totes les vies jurídiques possibles per tal d'intentar minimitzar l'impacte d'una sentència d'aquestes característiques per al Consell Insular de Menorca i a l'ajuntament de Sant Lluís.

  1. Reiterar el compromís del PSOE amb el desenvolupament sostenible de Menorca i la preservació assenyada del territori i del paisatge. El PSOE ha estat sempre valent a l’hora de preservar el territori, mai per destruir-lo. Ens reafirmam en el nostre compromís amb la gestió i cura del territori, fent-lo compatible sempre amb l'activitat social i econòmica de Menorca i d’acord amb els paràmetres que marca el Pla Territorial Insular.

  1. Correspon al Partit Popular donar explicacions públiques sobre la seva decisió d’autoritzar de manera arbitrària la declaració d’interès general, que tant amenaça la salut financera del Consell a costa, endemés, de la destrucció del territori. Ara és l’hora de les explicacions públiques. La resolució del Tribunal Suprem determinarà si arriba o no el moment de les responsabilitats.