IMG_4735

El PSOE Menorca celebra l’acord sobre la delimitació d’aquelles zones que s’han de destinar a la comercialització turística en habitatges d’ús residencial

A més, el PSOE també vol traslladar la seva frustració per la decisió del PP de posar-se d’esquena a un acord històric per l’illa de Menorca

El PSOE Menorca celebra la proposta del Consell Insular de Menorca quant a la delimitació de les zones aptes per a la comercialització turística en habitatges d’ús residencial, “una proposta coherent que ha d’ordenar i equilibrar, així com preservar, el model territorial de Menorca, un model d’Illa, alhora que ha de donar seguretat als ciutadans i ciutadanes segons els seus interessos”, ha explicat la nostra companya Susana Mora. En aquest sentit, ha afegit que aquesta zonificació “suposa un règim transitori que permetrà caminar cap a la revisió del PTI, el vertader instrument que haurà de regular aquesta activitat”.

En aquesta línia, com a PSOE Menorca, defensem que el turisme desenvolupa un paper fonamental en el sistema territorial i econòmic de Menorca i que aquest reclam turístic de qualitat és gràcies al nostre model territorial plasmat en el PTI. Per tant, entenem que és imprescindible que la regulació del lloguer turístic tingui com a eix fonamental la preservació del model territorial, un model que defensa, entre d’altres coses, la bona convivència entre la població resident i el turisme.

A part, volem agraïr l’esforç de tots els grups socialistes municipals i insular per intentar arribar a un acord comú entorn a la zonificació del lloguer turístic. Alhora, volem expressar la nostra frustració perquè, una vegada més, el Partit Popular s’ha oposat a la possibilitat d’arribar a aquest acord, demanant que es pugui llogar aquells habitatges que es troben en sòl rústic.

A partir d’aquí, i en conseqüència dels criteris que emanen del model territorial de Menorca a l’hora d’ordenar l’allotjament turístic a l’habitatge, creiem que s’ha de garantir que els nuclis tradicionals estiguin destinats a l’habitatge dels residents amb l’objectiu de mantenir la seva funcionalitat i suficiència de serveis en condicions de qualitat, ja que, si no és així, es pot distorsionar el motiu de la seva existència. A més, aquesta activitat pot potenciar que s’hi generin impactes negatius, com per exemple l’augment dels preus dels habitatges de lloguer, fet que dificultarà, a curt termini, l’accés a l’habitatge, entre altres factors. Quant a les zones en sòl rústic, i per motius de protecció i manteniment del paisatge rural de l’Illa, els socialistes defensem que s’ha de garantir que aquestes zones no siguin aptes per aquesta comercialització. Per últim, aplaudim el consens unànim entorn a les anomenades zones turístiques per tal que es pugui comercialitzar tot tipus d’habitatge, ja que l’ús predominant és, precisament, el turístic.

Per últim, la secretària general del partit ha volgut reiterar que “la intenció com a presidenta ha estat trobar, en tot moment, un consens entorn a una temàtica clau per a Menorca”, tot i així, denuncia que “aquest consens no s’ha donat per la voluntat del Partit Popular, els quals demanen acceptar l’allotjament turístic en sòl rústic, una zona que considerem que és imprescindible preservar si volem cuidar el nostre territori i medi ambient per un futur”.