IMG_3394

El PSOE Maó proposa que l’Ajuntament pugui gestionar part dels pisos buits en mans dels bancs per possibilitar que 50 famílies tinguin un habitatge digne

.- La inversió per a l’Ajuntament no superaria els 90.000 euros

 
“Amb poc més de 80.000 € l’any l’Ajuntament podria assegurar que 40-50 famílies de Maó tinguessin un habitatge digne.” D’aquesta manera ha resumit el portaveu del Grup Municipal i candidat a la Batllia, Vicenç Tur, la proposta socialista sobre la gestió municipal d'una part dels habitatges buits que estan en mans de les entitats bancàries.

 

Per explicar aquesta proposta Tur, qui ha comparegut amb la regidora Maria Membrive, ha detallat que en les trobades i reunions que han mantingut amb diferents col•lectius han constatat com “a causa de la crisi, i tot i la baixada dels preus dels pisos, l’accés a l’habitatge és un problema de primer ordre. Aquests darrers anys hem vist com moltes famílies han estat desnonades, però aquesta només és una part de la realitat. Encara hi ha un ‘desnonament molt més invisible’, el de persones que són llogateres i que no poden pagar el preu mínim del mercat, no poden pagar 300-350€ .”

 
Però “el PP, a tots els nivells, ha volgut fer desaparèixer aquesta realitat”. Han fet ‘tres accions’ a Maó: “una va ser suspendre el conveni amb l’IBAVI -de l’anterior mandat- per executar un centenar d’habitatges públics que hi havia conveniats entre Ajuntament i Govern Balear”, amb una dotació de 2,2 milions d’euros. De fet Membrive ha recordat com “únicament van firmar el conveni per tenir dos habitatges de l’IBAVI el passant 8 d’octubre, signatura molt recent, mentre durant la resta de mandat no han realitzat cap altra actuació d’aquest tipus. D’altra banda el que sí que han fet ha estat augmentar les ajudes extraordinàries; increment que implica que realment hi ha necessitats que s’han de cobrir.”

 
A més els ajuts directes al lloguer que es puguin gestionar des de Serveis Socials no solucionen el problema, tal com detallen Tur i Membrive. “La invisibilitat dels desnonaments dels llogaters fa que quan una família amb dificultats entri en un habitatge, normalment els Serveis Socials li pagui la fiança o l’aval del primer mes. Llavors ells intenten pagar els dos o tres primers mesos, però poc després deixen de pagar perquè no poden; durant els dos o tres mesos següents després de deixar de pagar tornen a tenir l’ajut de Serveis Socials per si poden assumir un lloguer transitori... Però després, com que no hi arriben, tornen a deixar de pagar. I així fins que el propietari decideix (normalment ho acorda amistosament amb la família) que se’n vagin, sovint deixant de pagar dos o tres mesos. D’aquesta manera torna a començar la roda i es repeteix la situació. Està bé que s’intenti donar una primera resposta, però de la manera que estan les coses actualment així no se soluciona el problema.”

 
En canvi la proposta socialista sí pot ser una solució. “Si en el cas d’aquesta família (com amb les 30,40 o 50 que hi pot haver a Maó en la mateixa situació) sumem l’aval, la fiança, dos o tres mesos en primer terme, i després dos o tres mesos més pagats per Serveis Socials, podem estar xerrant que l’Ajuntament haurà abonat uns 2.000€ per sufragar un lloguer que els és insostenible; però segurament aquesta família sí podrà pagar 100 € al mes.” Perquè la iniciativa del PSOE proposa que les famílies es facin càrrec de pagar entre 100 i 150 €, segons les possibilitats i després de l’avaluació de Serveis Social; mentre que l’Ajuntament abonaria entre 150 i 250€. Es tractaria d’un “lloguer de transició, que les famílies s’hi puguin estar com a màxim entre 18 i 24 mesos, per tal de què després tinguin l’autonomia econòmica suficient per tirar endavant amb el seu projecte de vida.”

 
Els 40 o 50 pisos necessaris per donar una resposta més efectiva a aquestes necessitats provindrien de l’estoc de pisos buits que tenen tant els bancs, com la SAREB (‘Banco Malo’) com l’IBAVI. Respecte dels de les entitats bancàries i de la SAREB, la proposta seria de pagar-los un lloguer d’entre 300 i 350 € (com dèiem entre 100 i 150 els pagarien les famílies i la resta l’Ajuntament). “La SAREB té 107.000 habitatges buits a Espanya, 2.300 a Balears. A partir d’aquí es perden les dades, però calculem que uns 250 serien a Menorca. Es calcula també que el municipi de l’Illa que més estoc buit té és el de Maó; entre 75 i 100 pisos en mans de la SAREB i el mateix nombre en mans d’altres entitats bancàries. Per tant nosaltres proposem que una quarta part puguin ser gestionats transitòriament per l’Ajuntament, entre 40 i 50 habitatges.” A canvi les entitats tindrien “una renta de lloguer, així com una assegurança i el manteniment mínim garantits i una bonificació en l’IBI.” Els càlculs indiquen que la ‘rebaixa’ de l’IBI podria suposar entre 18.000 i 20.000€, mentre que els ajuts directes per pagar lloguer serien d’entre 75.000 i 90.000.

 
Una possibilitat que “segur que interessa a les entitats”. En aquest sentit el candidat socialista recorda com “fa poques setmanes la SAREB va conveniar amb la Generalitat 600 habitatges per a ús social. També ho han fet altres bancs que han conveniat amb ajuntaments de Catalunya, Astúries i Andalusia bona part de l’estoc d’habitatges que encara no han pogut treure a mercat.”

 
Respecte dels pisos de l’IBAVI Tur ha exposat que els i les socialistes “compartim molt la diagnosi que en va fer la PAH; que el primer objectiu ha de ser la millor gestió dels habitatges buits de l’IBAVI. De la cinquantena que hi ha a Menorca, en el cas de Maó les dades són un poc confuses, però entre sis i vuit pisos han estat buits en els darrers mesos. El primer objectiu és aquest i després incidir en la gestió, mitjançant conveni amb la SAREB i els bancs, de l’estoc d’habitatges buits.”

 
En definitiva es tracta de què encara que l'Ajuntament no tingui competències d’habitatge, “sí que té competències en matèria benestar i millora de qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. I quan l’accés a l’habitatge continua essent un problema de primer ordre a l’Ajuntament li pertoca gestionar millor, i a favor de la ciutadania, els pisos buits.”