Tots-els-regidors-Mao

El PSOE Maó porta a ple una iniciativa que demana l'increment de l'aportació anual a Serveis Socials

El Grup Socialista a l’Ajuntament de Maó presenta al plenari municipal d’octubre una moció que pretén fer front al risc d’exclusió social.

 

En l’exposició de motius s’hi exposa com “la situació econòmica actual encara no millora, tal com demostren els informes i estudis econòmics, el que fa que continuï la incertesa de tota la societat en general i de les famílies menorquines en particular.” Una realitat que provoca que el “risc d’exclusió social persisteixi en l’actualitat.” A més les dades actuals d’atur “no són tan clares com per suposar un increment palpable dels llocs de feina;” situació que s’afegeix al fet que les llars que no disposen de cap tipus d’ingrés “són, avui en dia i per desgràcia, molt evidents.”

 

Els i les regidores socialistes també argumenten com, “sens dubte, les constants retallades segueixen afectant greument a la cohesió social.” De fet la pobresa “s’estén a classes mitjanes empobrides de sobte i s’està intensificant perquè no només hi ha més pobres, sinó que aquests tenen menys que abans.”

 

Davant d’aquesta situació les mesures del Govern “segueixen anant dirigides a satisfer les necessitats dels mercats i entitats financeres, mentre que la ciutadania viu impotent les contínues retallades de drets i ha de seguir suportant els efectes negatius d’aquesta crisi, precisament quan més necessitats hi ha.”

 

En aquesta línia es recorda que entitats com “Càritas i altres adverteixen que cada vegada hi ha més espanyols que ja no poden pagar el rebut de la llum i de l’aigua, ciutadans i ciutadanes que han perdut la prestació per desocupació i necessiten ajuda per a aliments, roba, per pagar menjador o el material escolar, etc.”

 

Respecte del parer de les administracions locals la moció socialista defensa que  “Serveis Socials dels Ajuntaments han de treballar per poder oferir a la seva ciutadania la cobertura de les seves necessitats bàsiques entre les que es troben, entre altres, l’atenció primària per a l’ajuda a domicili i la teleassistència, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència”.

 

Amb aquests arguments, “i davant la importància que té l’augment d’aquests recursos econòmics per  l’Ajuntament de Maó per poder fer front a les necessitats de la ciutadania,”  el Grup Municipal del PSOE proposa tres punts d’acord.

 

El primer punt d’acord insta a “manifestar el compromís de l'Ajuntament d’augmentar de forma considerable en els nous pressupostos 2015 les partides corresponents a despesa social, especialment d’atenció primària, RGA, S.A.D, ajuts d’emergència per fer front a les necessitats bàsiques de la població del nostre municipi.”

 

En el segon es proposa “rebutjar qualsevol iniciativa política que estigui encaminada a externalitzar i/o allunyar la decisió, gestió i prestació dels serveis socials.”

 

Finalment la moció que el Grup Socialista de Maó porta al plenari municipal d’octubre demanda instar “al Govern de les Illes Balears a augmentar l’aportació anual específica perquè els ajuntaments puguin gestionar més ajudes econòmiques individuals i d'emergència social.”