IMG_1392

El PSOE Maó demana que es mantingui l'Institut de la Dona i s'augmentin els recursos per combatre la violència de gènere

El PSOE Maó demana que es mantingui l'Institut de la Dona i s'augmentin els recursos per combatre la violència de gènere

 

Els darrers tres anys s’ha reduït en un 33% els pressupostos dirigits a polítiques d’Igualtat i en un 22% els destinats a combatre la violència de gènere.

 

A més, les dones pateixen més la crisi tant en l'àmbit de l'ocupació, on es dóna un notable increment de la desocupació femenina, com en l'àmbit familiar, on la reducció de l'estat de benestar les afecta directament atès que són les que s'encarreguen principalment de fills i filles, gent gran i dependentes.

 

També cal tenir en compte que aquest és un moment en què la situació és insostenible en relació a la violència cap a les dones, els assassinats per violència de gènere augmenten de manera considerable.

 

Però mesures com els retalls pressupostaris, tant de l'Estat com de les Comunitats Autònomes, en campanyes de sensibilització contra aquest tipus de violència i, ara,  la desaparició de l’Institut de la Dona com a organisme que s’ocupa en exclusivitat de la Igualtat de dones i homes, i que ha col·laborat i informat de l’aplicació de lleis fonamentals en el nostre país com la Llei Integral contra la violència de gènere, Llei d’Igualtat Efectiva entre homes i dones, no són reflex d'aquesta realitat.

 

Des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Maó denunciem aquests fets i proposem solucions que presentarem al proper plenari municipal::

  • L’Ajuntament de Maó insti al Consell Insular i al Govern de les Illes Balears a augmentar el pressupost, els serveis i els recursos per combatre la violència de gènere.
  • L’Ajuntament de Maó insti al Govern de l’Estat a augmentar els pressupostos, els programes, actuacions i serveis adreçats a combatre la violència de gènere i a donar atenció a les dones.
  • L’Ajuntament de Maó insti al Govern d’Espanya a mantenir l’Institut de la Dona com a organisme autònom especialitzat en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones retornant-li la capacitat d’acció que abans tenia centrada en la igualtat d’homes i dones per, entre d’altres coses, coordinar les polítiques d’igualtat amb la resta de ministeris i organismes públics, així com per fer el seguiment de tota la legislació relativa a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
  • L’Ajuntament de Maó insti al Govern d’Espanya a augmentar la dotació pressupostària de l’Institut de la Dona amb l’objectiu que es continuï ocupant de temes tan prioritaris com són l’eradicació de la violència de gènere, l’ocupació de les dones, l’educació no sexista, la tracta de persones amb finalitat d’explotació sexual, etc.

 

Maó, 16 d’octubre de 2014

Grup Municipal PSOE-MAÓ