El PSOE interpel•larà a l’equip de Govern del Consell sobre les al•legacions al Pla Hidrològic Balear i respecte a les mobilitzacions ciutadanes

El Grup Socialista al Consell de Menorca porta al plenari d’octubre dos interpel·lacions; una relacionada amb les esmenes que l’equip de Govern del CIMe va remetre a l’executiu autonòmic en relació al Pla Hidrològic Balear, mentre que l’altra demana la valoració política de l’executiu de Santiago Tadeo sobre les mobilitzacions ciutadanes en contra de decisions dels governs balear i insular.

Respecte a la primera interpel·lació la consellera Gari Petrus pren com a punt de partida les al·legacions presentades per el Consell de Menorca al Pla hidrològic de les Illes Balears que el Grup Popular al Parlament –del que en forma part el President Tadeo- va rebutjar. Fins i tot els representants populars a la Cambra Autonòmica van rebutjar una esmena del Grup Socialista en la qual es demanava al Govern que tingués en compte les aportacions realitzades pel Consell de Menorca i les incorporés al Pla Hidrològic. De fet tant el Grup parlamentari Socialista com la interpel·lació de Petrus valoren “de forma molt positiva les propostes elaborades per el Consell de Menorca en el seu document d’al·legacions.”

La consellera del PSOE dirigeix la interpel·lació al conseller Villalonga, qui va signar aquestes al·legacions el passat 20 de juny. Li recorda que en el text del document es reconeix que la situació actual quant a les masses d’aigua de Menorca no és favorable, sinó que partim d’una situació de sobreexplotació i contaminació (...)’ i s’assegura que el Pla és ‘poc ambiciós quant a la conservació del recurs i la seva gestió sostenible’”. També exposa que en les al·legacions s’adverteix que en el Pla Hidrològic del Govern Bauzà s’han rebaixat els objectius de conservació de l’aigua i s’eliminen moltes mesures que estaven encaminades a una millor eficiència en la gestió, de manera que s’entra en contradicció amb els objectius del mateix Pla i de la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea.

En l’altra interpel·lació el conseller-portaveu del Grup Socialista Joan Marquès requerirà al president del Consell Insular que faci una “valoració política de les mobilitzacions ciutadanes i les actuacions que se’n puguin derivar”.

Marquès demanda aquest posicionament del president Tadeo davant de la pràcticament nul·la reacció i resposta de l’equip de Govern del Consell davant del fet que “la ciutadania menorquina està participant activament en distintes mobilitzacions per expressar pacíficament el rebuig al contingut i les formes de les polítiques educatives del Govern balear i, també, contra el projecte del Consell Insular de Menorca de modificació de la carretera general.”

El conseller-portaveu també considera necessària aquesta valoració del màxim representant del govern de Menorca davant del fet que “distints portaveus del Partit Popular han menyspreat aquestes iniciatives ciutadanes per expressar la seva disconformitat amb polítiques concretes de l’acció dels governs balear i insular”.