IMG_3228 (1)

El PSOE exigeix a Tadeo que no aprovi la modificació del Conveni de Carreteres que porta al ple de dilluns perquè és absolutament irrealitzable

.- Els socialistes també exigeixen explicacions immediates del Sr Tadeo sobre què està passant amb les empreses que estan fent en tram Maó-Alaior

 

.- Davant de tota aquesta situació el compromís del PSOE si guanya les eleccions al Consell, és que el primer que farà Susana Mora serà aturar les obres, eliminar rotondes i renegociar el Conveni amb el Ministeri

05.B.Conveni Carreteres Ministerio Fomento_Text Refos

Power P Modificació Conveni de Carreteres 2015 13.02.2015

Dilluns l’equip de Govern porta al ple insular la ratificació de la modificació de l’addenda del Conveni de Carreteres que ha acordat el President Tadeo. Una modificació que el Secretari General del PSOE Menorca, Vicenç Tur, qualifica de “l’enèsim despropòsit” respecte del projecte que està provocant major confrontació de la recent història de Menorca: les obres de la Carretera.”

 

Tur ha iniciat la compareixença -acompanyat per Joan Marquès i Damià Borràs- reclamant a Tadeo “que expliqui ja, què està passant a la Carretera, que expliqui quins han estat els errors de gestió que els han portat a tenir una obra pràcticament aturada. Si veiem que no hi ha explicació emprarem totes les eines, fins i tot petició de compareixença, perquè el President Tadeo expliqui què passa.”

 

Però a més d’aquest conflicte inexplicat, el Secretari General també ha advertit respecte del greu perill que pot comportar l’aprovació de la modificació del Conveni que Tadeo i Alejandre porten a ple; una modificació que és completament “incomplible i irrealitzable. I també es comença a albirar que el sobrecost de les obres de la Carretera –també provocat per les rotondes- la començarem a pagar els menorquins i menorquines fora Conveni. Si s’hagués realitzat el projecte que inicialment tots temíem al cap (el plec de condicions per a licitar que va deixar preparat l’anterior equip de govern) aquests problemes no passarien.”

 

El Secretari General del PSOE Maó i exconseller de Carreteres, Damià Borràs, detalla que amb la modificació del Conveni que dilluns es porta a ple, “el Sr Tadeo pretén que tots els grups polítics avalem un Conveni segons el qual el Consell es compromet que a 31 de desembre de 2015 estiguin acabades i certificades les obres del tram de Maó-Alaior (és a dir amb la liquidació final feta i resolts tots els conflictes econòmics amb l’empresa). També es compromet que a 31 de desembre de 2015 estarà acabat el 51% de l’obra de Ferreries-Ciutadella, del que encara no tenen ni el projecte aprovat definitiu; així com a invertir i certificar 800.000 euros del tram Alaior-Mercadal, sobre el que no sabem ni si hi ha un plec de condicions redactat ...i som a mitjans de febrer; per tant és completament impossible. El problema és que quan el govern que surti de les eleccions, al setembre vagi a renegociar el Conveni amb el Ministeri ens diran que al mes de febrer el Consell va firmar que ho teníem llest...Demanem al Sr Tadeo que, ja que modifica el Conveni, el negociï i modifiqui  com pertoca.”

 

Borràs ha repassat la situació actual i les responsabilitats de cadascú. “El 2011, amb el canvi electoral, hi havia 3.600.000 euros no executats de l’anualitat 2010 –s’ha de tenir en compte que per fair play polític poc abans de les eleccions es va decidir no començar la licitació del tram Maó-Alaior per tal que fos el següent equip de govern qui executés l’obra-. Però el 2015 continuen sense executar-se aquests 3,6 milions, no s’han executat els de 2011 ni els de 2012, i el 2013 i 2014 el Ministeri no va enviar un duro perquè no s’havia executat res; el 2014 no s’ha certificat res i el 2015 s’ha certificat una part irrisòria de la Carretera; evidentment només s’ha certificat el començament de l’obra perquè de moment suposem (ja que no ens han donat els papers)  que amb el conflicte amb l’empresa s'han deixat de certificar recursos.

 

A més la modificació de Conveni que vol ratificar el PP també suposa un altre canvi substancial. “Amb l’anterior Conveni –tancat per el PSOE durant l’anterior mandat- primer el Ministeri avançava els doblers i després es certificava. Ara en canvi, el Consell haurà de posar els doblers per davant i si el Ministeri hi està d’acord enviarà a l'administració insular” la quantitat que pertoqui.

 

Una altra estratègia del PP que comença a ser evident és la de pilotes fora,”gairebé a la desesperada,” intentant culpabilitzar a anteriors governs. Borràs exposa la preocupació per la informació que avui publica el Diari Menorca. “Amb independència que han d’explicar ja quin és el conflicte amb la Unió TEmporal d'Empreses (UTE) de la Carretera, no es poden excusar en raons de projecte perquè duen des del 16 d’octubre discutint amb l’empresa. Som al febrer i que ara vulguin dir que potser hi ha errors de mesurament. Si encara no ho han comprovat la ineptitud política dels Srs Tadeo i Alejandre és flagrant (no responsabilitat dels funcionaris, com a vegades ens ha intentat atribuir el Sr Tadeo).”

 

A més és “molt greu el que diu el Sr Alejandre quan afirma que ‘el anterior gobierno permitió un proyecto modificado de 8 millones de euros en el desvío de Ferreries’. Menteix. El desviament de Ferreries (que va començar el Sr Matas –el projecte és de Matas-, respecte del qual el PSOE va aconseguir el finançament i va licitar les obres que va liquidar el Sr Tadeo) no ha tingut mai un projecte modificat, ni amb el Govern del PSOE, ni amb el del PP. El que hi hagut és una liquidació d’obra, que la Llei permet fins al 10%, feta pel Sr Tadeo; perquè la liquidació d’obra es fa al final. Qui liquida és qui tanca l’obra i els qui van tallar la cinta (com es veu a la foto del DM) van ser la Sra Pastor, el Sr Tadeo i el Sr Bauzà. Per tant la responsabilitat de la desviació és seva, però no per un projecte modificat sinó per liquidació. I també ens consta una revisió de preus obligatòria d’acord amb la Llei, que el Sr Tadeo va consultar amb el Consell Consultiu sobre com s’havia de fer. La revisió de preu és obligatòria per Llei,...preocupa que es vulgui desviar l’atenció amb falsedats manifestes, perquè sembla voler avisar que alguna cosa passarà amb aquesta negociació del projecte modificat...”

 

Les tergiversacions, les mentides i l’intent d’ocultar la realitat es fan també evidents amb les dificultats que té el Grup Socialista al Consell per aconseguir informació sobre la Carretera, tal com ha explicat el portaveu Joan Marquès. “Quan vam tractar la proposta -de  modificació del Conveni- a la Comissió Informativa prèvia al ple, la van voler presentar com una qüestió de tràmit. Per credibilitat del mateix Consell no es pot fer el paripé de dur a ratificació una addenda que dibuixa un calendari d’execució d’obra inexecutable. Quan veiem això i demanem la informació complementària i no ens l’acaben de donar (demanem quina es la situació de liquidacions a desembre de 2014 i només ens envien una certificació de l’interventor però no ens faciliten una memòria justificativa); quan demanem que el director d’obra certifiqui el desfasament entre l’obra executada i allò previst en el projecte i no ens donen una altra cosa que un document signat pel director insular que diu què ho determinarà el director d’obra... quan veim que la reunió per intentar reconduir el conflicte amb la UTE es farà a Mallorca i no a la seu del Consell...hi ha massa punts d’indefinició a la què no volem contribuir. Precisament respecte a la reunió anunciada a Palma amb les constructores, Borràs considera “inacceptable que un Conseller d’un govern a qui li reclamen sobrecost d’una obra que s’executa a Menorca se’n vagi a discutir-ho a Palma. La UTE té l’obligació legal de tenir una oficina a Menorca, el director d’obra té l’obligació legal de tenir una oficina a Menorca i l’obra es fa a Menorca. Què van a discutir a Palma?.”

 

Una situació que es tradueix en la necessitat de transparència. “El primer que fa falta és claredat amb la informació, totes les dades sobre la taula, i després veurem com aconseguim que el text del Conveni i les addendes assegurin el dret de Menorca que, en base a un document escrit –no a unes sensacions- signat amb el Ministeri, no es posi en perill el finançament que es va aconseguir. Avui dia això està en l’aire,” ha exposat Marquès.

 

En definitiva massa ombres de dubte davant un Conveni que –en paraules de Tur- “és un frau que evidencia la lamentable negociació del President Tadeo;” massa ombres de dubte respecte d’un sobrecost de l’obra actual que, com a mínim, no s’ha explicat el suficient.” Un Conveni que -segons Borràs- pot provocar que els increments de cost que estan comportant les rotondes suposin que les “acabarem pagant directament els menorquins i menorquines,” ja que s’hi determina que tot allò que sobrepassi el que està acordat al Conveni ho haurà d’assumir el Consell.

 

Massa ombres i un efecte perillós pel que fa a la imatge de Menorca que està transcendint arreu d’Espanya. “En primer lloc dir-los que no matin al missatger, els responsables d’aquesta imatge són l’equip de Govern. L’obra està aturada i el maig serà aquí en quatre dies. Tots els turistes que vinguin veuran la destrossa i si això és la imatge de qualitat turística sobra la que tant bravegen la Sra Cabrera i el Sr Tadeo... Aquesta actuació contradiu el principi d’eficiència de les administracions, els principis de la Reserva de la Biosfera i el principi de qualitat turística. El que haurien de fer ja, perquè és l’únic que poden fer, és maquillar la destrossa.”

 

Davant de tota aquesta realitat Tur ha exposat que “és una determinació del PSOE i de Susana Mora –qui no ha pogut ser a la compareixença per malaltia- que el primer que farà si es Presidenta, el primer decret que signarà, serà la suspensió de les obres, la revisió del projecte, l’eliminació de les macrorotondes i la denúncia d’aquesta addenda de Conveni (si és que s’arriba a aprovar) i, per tant, la renegociació immediata a favor de Menorca , que és el que va fer néixer el Conveni aconseguit per l’anterior equip de Govern.”