El PSOE exigeix a l’equip de Govern del Consell sensibilitat social i que no apliqui el projecte de rotondes a la General

.- Els socialistes reclamen lideratge polític a Tadeo i Alejandre per modificar el Conveni i destinar part dels recursos a la millora d’altres carreteres; una modificació absolutament possible tal com demostren els convenis de Mallorca i Formentera.

Aquest projecte de reforma de la carretera M-1 “no el demana ningú, ni els sectors econòmics la volen. Els únics que ho demanen són la dreta política més rància que hi ha dins el PP (els mateixos que bramen a favor del TIL, contra la llei d’avortament, contra el dret a la vaga...)”. En paraules de Damià Borràs el PP de Menorca vol executar el projecte de macro-rotondes per “interessos polítics...confiem que sigui això, un interès general mal entès i no sigui per afavorir inconfessables interessos particulars.”

Clars i contundents s’han mostrat tant el diputat socialista com el Secretari General del  PSOE, Vicenç Tur, a l’hora de demandar a l’equip de Govern del Consell que abandoni, d’una vegada per totes, el projecte de les macro-rotondes i les fal·làcies que empren per justificar-lo i acordin amb Foment una revisió del Conveni de carreteres que permeti destinar part dels recursos a la millora d’altres vies. “El model de carreteres que necessitat Menorca no passa, de cap manera, pel que vol aplicar el PP.  De les bases que va deixar preparades l’anterior equip de Govern, en cap cas, se’n podia derivar el projecte que actualment vol aplicar el PP.”

Tur recorda com el  PSOE ha ofert “moltes vegades al PP anar de la mà per poder negociar amb Foment un model que estigui adaptat a la realitat de Menorca.”  Del que es tracta es que hi hagi un lideratge “contundent del Consell per modificar el Conveni i poder realitzar millores en la xarxa d’unió dels vuit municipis, dels municipis amb les zones turístiques i, especialment, de totes aquelles vies principals de Menorca. Per als socialistes no només s’està xerrant de model viari –que per cert el PP ha limitat a les macro rotondes i a l’eliminació  del Transport Públic-, xerrem també del que volem vendre com a model turístic i econòmic.”

Quan manquen poques setmanes que el Conseller Alejandre torni a Madrid per abordar el Conveni Borràs ha desmuntat, una per una, les fal·làcies del PP per justificar el seu projecte.  Per començar ha fet un repàs cronològic i ha recordat que a l’abril de 2011 el PP, quan era a l’oposició del CIMe, “va demanar que deixéssim sobre la taula l’aprovació de la licitació del projecte de reforma de la  carretera del tram Maó i Alaior perquè s’apropaven les eleccions. Ho vam acceptar. Després de guanyar les eleccions van licitar el projecte i ho van fer amb el mateix plec de condicions, sense tocar ni una coma, tal com ha reconegut el Sr Alejandre. Però ara som a finals de novembre de 2013 i el projecte constructiu d’aquest tram encara no està aprovat, no està ni acabat de redactar.” Què ha passat en aquest temps? Que s’ha trencat  el consens del model de carreteres.  “Les rotondes són l’única diferència entre el projecte que havia aprovat el Govern progressista a l’anterior mandat i el que esteim coneixent.”

Sobre la recorrent justificació del PP que les rotondes són obligatòries per Llei Borràs exposa que hi ha una ordre  de 27 de desembre de 1999 (“que no és llei per molt que ho digui el Senyor Alejandre”) que fa una recomanació. De fet Borràs ha mostrat una resposta escrita del mateix conseller en la qual  es diu que en qualsevol cas aquests (criteris) hauran d’adaptar-se a l’entorn en els trams mediambientalment sensibles o de difícil orografia on podran ser manco exigents de conformitat amb el que disposa l’article 1.2 de la norma...el mateix Sr Alejandre diu que la norma no és obligatòria.

De fet Borràs recorda que el mateix projecte del PP preveu el manteniment de la mitja raqueta als Alocs a Ferreries. “Si l’ordre ho prohibeix, perquè ho mantenen? ¿Si des de l’ordre de desembre del 99 s’han fet girs a l’esquerra i mitges raquetes vol dir que els autors dels projectes, els serveis jurídics i els serveis de carreteres tant del Govern (que n’ha fet), com del Consell (que ha supervisat autoritzat i adjudicat) desconeixien la llei? O sí que la coneixien i prevaricaven?.. .”

“¿Demanava el plec de condicions tècniques de la millora de la carretera (els tècnics de llavors són els mateixos d’ara) les rotondes als enllaços o permetia altres solucions? No només ho permetia, sinó que demanava altres solucions.”

“Es van presentar una vintena d’empreses al projecte. Quantes propostes, inclosa la guanyadora, que es van presentar al concurs contemplaven rotondes? Cap. Si no hi havia cap rotonda, tots els enginyers que es van presentar al concurs desconeixien la norma?”

“Respon els projecte de traçat adjudicat a les característiques contemplades al PTI i al Pla Director vigent (del 98)? No”

“Es poden fer expropiacions d’una obra no contemplada en els instruments d’ordenació territorial i sectorial? No, i s’està fent. Esperem que això no suposi que el procés és nul.”

A banda d’aquestes preguntes-resposta Borràs també denuncia que el Consell té la capacitat de proposar la variació del Conveni (clàusula 7ª apartat 4, punt B). “Quan els Srs Tadeo i Alejandre diuen que no són possibles les modificacions cal dir que això està signat el 6 d’octubre de 2012 pel Sr Tadeo...aquesta és la tercera modificació del Conveni i el 3 de desembre hi haurà la quarta modificació. Tenen una oportunitat magnífica per solucionar el problema del projecte i poder incorporar unes altres carreteres dins el conveni; de defensar que no es perdin recursos i que es puguin destinar a d’altres carreteres que ho necessiten.”

Quan el conseller Alejandre diu que el Ministeri només paga obres a carreteres que són de l’antiga xarxa. “Formentera té un conveni igual que el nostre però disposa de 1 milió per una rotonda a l’Hospital; 1’5 milions per a variant de zona escolar, 750.000 per a rotonda al port de la Savina...Formentera està autoritzada a fer obres que no són d’una carretera general, mentre que a Mallorca, amb un conveni també idèntic, la primera partida que pensa pagar el Ministeri, per 1 milió d’euros, és per fer un estudi de mobilitat dels accessos a Palma, no és ni una obra.” En definitiva, tal i com denuncia Borràs, “no és el Ministeri qui no vol pagar obres que no siguin a la carretera general, és la incapacitat política dels Srs Alejandre i Tadeo.”

Una incapacitat no només política respecte al Ministeri sinó també a l’hora de gestionar les seves competències i responsabilitats. Així per acabar el diputat socialista recorda que “Alejandre (qui quan es va publicar la OSP amb Madrid els mitjans van descobrir que desconeixia que s’havia fet en règim de monopoli), va dir en el passat ple del Consell que l’encarregat de supervisar el projecte de la carretera és Madrid- Però la clàusula 3ª punt 3 ho diu ben clar: ‘la preceptiva aprovación i supervisión de proyectos se llevarà a cabo por el Consell de Menorca’. El conseller de Mobilitat no coneix ni el propi Conveni que diu que l’obliga a fer determinades coses.”