IMG_3574

El PSOE es posa a disposició de l’esport base i exposa les iniciatives per fer front a la imposició del Govern estatal respecte dels pagaments a la Seguretat Social

 

.- Representants de més d’una vintena de clubs s’han aplegat en una reunió celebrada a Es Mercadal que ha comptat amb la presència de Susana Mora i del diputat socialista Antoni Diéguez. Diéguez ha estat l’autor d’una proposta de Llei per mirar de resoldre el problema que el Parlament ha aprovat per unanimitat

 
“Des del PSOE sempre hem defensat la importància social i formativa de l’esport. Des del Consell (competent en esport base) sempre hem fet feina per tal que qui vulgui fer esport tingui l'oportunitat de fer-ho en igualtat de condicions. A partir d’aquesta premissa, estem especialment preocupats per la campanya de regularització laboral de l’activitat desenvolupada dins els clubs i entitats esportives que s’està promovent des del Govern de l’Estat.” D’aquesta manera defineix Susana Mora la postura del PSOE respecte de l’Espasa de Dàmocles que suposa per a l’esport base l’aplicació, sense matisos, de la Llei d’emprenedors, així com el pla d’inspeccions massives a clubs i entitats que vol dur a terme el Govern de l’Estat.

 
En la mateixa línia la cap de llista del PSOE Menorca al Parlament, María José Camps, ha recordat la seva etapa com a delegada i àrbitre de ciclisme i ha emfatitzat que l’esport base “té un subjecte passiu: els infants i joves i s’ha de garantir que tots i totes hi tinguin accés, no només per la capacitat d’integració i socialització d’aquests infants que té l’esport, sinó també per salut.” També detalla com gràcies, en part, a “l’aposta per l’esport base que durant anys s’havia fet a Menorca, tenim grans esportistes a l’elit estatal i internacional, com per exemple n’Albert Torres en ciclisme.”

 
Mora i Camps han fet aquestes declaracions durant la prèvia a la reunió que han mantingut amb clubs esportius de base de Menorca (principalment de futbol i bàsquet; ja que properament se celebrarien altres reunions amb altres entitats i clubs) a Mercadal; trobada co-organitzada pel regidor d’esports Lluís Arjona.

 
Per il•lustrar la situació i detallar les iniciatives que ha dut a terme el PSOE a nivell autonòmic i estatal ha participat en la trobada el diputat Antoni Diéguez, autor d’una Proposta de Llei per afrontar el problema recentment aprovada per unanimitat.

 
Diéguez ha explicat com el Govern estatal “vol imposar a tots els clubs la inscripció obligatòria al règim de la Seguretat Social de totes aquelles persones que reben qualsevol tipus de compensació econòmica. Aquesta decisió suposarà un increment de costos importantíssim que finalment hauran de suportar els fiets i fietes (les seves famílies). A més comportarà que entrenadors, auxiliars i monitors que tenen una altra activitat (perquè, evidentment, no viuen d’aquesta tasca), es trobaran amb problemes d’incompatibilitats, ja que aquells qui són funcionaris, fins i tot els jubilats, seran expulsats de l’esport base per trobar-se en aquesta situació d’incompatibilitat. Tot plegat pot suposar que desapareguin clubs i els que continuïn siguin molt més cars.”

 
Uns problemes que també poden afectar en primera persona als directius. “Si hi ha una inspecció sobre el règim de la Seguretat Social (dels entrenadors, monitors,etc), els directius dels clubs estan sotmesos a responsabilitat pel que hagi passat en els darrers anys. Això pot significar que qualsevol directiu de club es pot veure obligat, per responsabilitat subsidiària respecte al club, a pagar de la seva butxaca quantitats enormes que posin en perill el seu patrimoni.”

 
Per solucionar aquest problema els socialistes vam presentar una Proposició de Llei al Parlament per tal que es traslladi al Govern de l’Estat, a través del Congrés dels diputats; proposició ser aprovada per unanimitat. En la iniciativa el primer que es demana “és que es faci un estudi sobre quina és la situació de l’esport, en el qual intervinguin el Consejo Superior de Deportes, federacions esportives, associacions i clubs. L’estudi ha de dur a determinar un programa d’actuació que distingeixi entre l’esport professional l’amateur o no professionalitzat. Aquest estudi ha de marcar com ha de ser un règim de Seguretat Social especial per aquells que estan en règim d’amauteurisme. Han de poder disposar d’aquest règim especial, que no impliqui incompatibilitats excessives ni costos enormes, i que permeti conjugar l’interès de la persona que està prestant un servei o desenvolupant una activitat en un club (no professional) i l’interès del club de no veure incrementades les seves despeses de manera excessiva.”

 
Paral•lelament també es demana que es “suspengui el pla d’inspeccions massives. El Govern estatal ha donat instruccions per tal que es facin inspeccions massives al món de l’esport per treure a la llum el que ells anomenen borsa de frau. Nosaltres consideram que mentre es faci aquest pla i mentre no s’estableixi el règim especial de la Seguretat Social hi ha d’haver una suspensió de les inspeccions. La gent no ha incomplert la norma per voluntat d’anar contra la llei, sinó perquè la llei no ha estat mai clara en aquest àmbit. Prova d’això és que el Govern s’ha hagut de fer els seus propis informes per resoldre quina és la situació d’aquestes relacions ‘laborals o aficionades’ de l’esport base.”

 
Però Diéguez no és optimista respecte de la possibilitat que fructifiqui a Madrid la proposta unànime del Parlament. “El grup parlamentari socialista al Congrés va presentar una iniciativa, en la mateixa línia de la què vàrem presentar al Parlament, i tots els Grups hi van estar a favor excepte el PP. A Balears el PP ens va donar el seu suport, però vist el que va passar a Madrid ens sembla un suport semblant al que han donat en contra de les prospeccions petrolíferes... De fet hem tingut coneixement que en algunes reunions amb persones de l’àmbit esportiu a què han assistit diputats del PP de Madrid, aquests han dit que la Llei que hem aprovat al Parlament Balear (amb el suport del PP d’aquí) no tindrà èxit.”

 
En definitiva des del PSOE s’insisteix en la necessitat d’estalonar aquesta proposta de Llei elaborada per Antoni Diéguez. En aquest sentit Mora ha recordat que Menorca té un total de “275 clubs esportius. Clubs que no tenen afany de lucre i centren els seus esforços en formar i fer una tasca social de gran importància; tasca que ha de ser promoguda i no desincentivada. Regularitzar la situació laboral en tots els àmbits és una bona iniciativa d’entrada, si atenem a el títol de la iniciativa; però no pot ser que aquesta regularització sigui imposada sense un diagnòstic real de la situació.”