IMG_0700[1]

El PSOE es compromet a garantir a la Constitució el dret a la protecció de la Salut, assegurar la cobertura universal i gratuïta i eliminar copagaments

El PSOE vol treballar per recuperar el caràcter públic, universal i de qualitat del Sistema Nacional de Salut, establint polítiques encaminades a promoure la igualtat d'oportunitats, preservant les necessitats bàsiques i evitant les situacions de risc i desprotecció.

 

Algunes de les propostes específiques per avançar en la direcció d'un nou Estat Social respecte de l’àmbit de la Sanitat són les següents:
.- Reconèixer com a dret fonamental en la Constitució el dret a la protecció de la salut.

.- Promoure una nova Llei General de Sanitat que asseguri la cobertura universal i gratuïta per a tots i totes.

- Mantenir la titularitat pública d’Hospitals i centres de salut

.- Eliminar el copagament farmacèutic dels pensionistes

.- Promulgar una llei de mort digne i cures pal·liatives

.- Augmentar els programes de detecció primerenca del càncer cervical, de còlon i de mama.

.- Establir ajuts, en funció dels seus recursos, per tal que els celíacs adquireixin aliments sense gluten

.- Incloure l'Atenció Primerenca Infantil com a element de la Cartera Bàsica de Salut.

.- Promoure la dotació de recursos per a l'elaboració d'un Pla de modernització de l'atenció a la salut mental i disposar d'una xarxa d'atenció integral multiprofesional.

.- Invertir en els professionals de la Sanitat: formació continuada, qualitat assistencial, autonomia de gestió, avaluació i acreditació periòdica.

.- Desenvolupar la normativa de salut laboral i crear els dispositius necessaris per enfortir les intervencions preventives de detecció de riscos laborals i de promoció de la salut en el lloc de feina.

 

Aquests compromisos a Menorca i Balears han començat a caminar amb exemples com:

.- Amb la feina que està duent a terme el Govern per retornar el dret i l’accés a l’assistència sanitària universal a totes les persones que viuen a les Illes. De moment ja s’han retornat més d’un miler de targetes sanitàries a persones que havien quedat fora del Sistema Sanitari.

.- Apertura dels Centres de Salut als capvespres des de l’1 de desembre