Prado i Joana a ple

El PSOE des Castell demana que no s'elimini el servei de carteria a les urbanitzacions

Les regidores del PSOE des Castell defensaran al proper plenari una moció que respon a “la preocupació que ha provocat als residents dels nuclis urbans disseminats com Trebalúger, Sant Esteve, Nòria Riera, etc., la suspensió del servei de repartiment de correspondència per part dels treballadors de l'oficina des Castell, degut entre altres, a les retallades de personal.”

 

 

Però les representants socialistes també posen l’accent en dos aspectes concrets. D’una banda argumenten “la proximitat d'aquests nuclis, la reduïda superfície del municipi i l'escàs quilometratge que representa l'accés a les dites urbanitzacions.;” de l’altra exposen “el desconeixement que tenen els treballadors que vénen del municipi de Maó a donar aquest servei i per  tant les possibles pèrdues i demora en el repartiment de la correspondència.”

 

 

Així doncs, a partir de la preocupació generada per la suspensió, de l’escassa dispersió de les urbanitzacions i del coneixement del municipi que tenen els treballadors de l'oficina des Castell, el Grup Socialista proposa “demanar a la Direcció de Correus que es segueixi mantenint el servei de repartiment de correspondència a tots els nuclis i urbanitzacions del municipi per part dels treballadors de l’oficina del poble.”