OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El Consell ha d'explicar per què els fangs contaminats del dragatge no es poden assecar a Es Milà

 

.- Resulta imprescindible que el president Tadeo expliqui per quin motiu no va arribar a demanar formalment al Govern el permís per habilitar un espai a l’abocador d’Es Milà per deixar assecar els fangs

.- A l’espera que Autoritat Portuària compleixi el compromís d’acabar la retirada dels materials contaminants l’any que ve, el PSOE considera que la decisió que acaba de reconèixer el Sr Villalonga és incoherent amb acords aprovats per unanimitat

 

“Primer El Ple del Consell insta l’Autoritat Portuària de Balears a garantir l’activitat econòmica i el trànsit marítim al port de Maó tot efectuant el seu dragatge amb la màxima diligència i seguretat, d’acord amb totes les cauteles que exigeixin el respecte i la protecció del medi ambient i de la salut pública.

 

Segon (...) Així mateix, insta l’Autoritat Portuària a fer el dragatge des del màxim consens social i polític, d’acord amb els convenis i els acords sobre la protecció mediambiental internacionals i segons els criteris que són ús i costum a Europa sobre aquestes qüestions.

 

Tercer. El Ple del Consell (...) insta el Govern de les Illes Balears per tal que, d’acord amb les seves competències sobre protecció del medi ambient i defensa dels consumidors i usuaris, vetlli activament per tal que el dragatge del port de Maó i el tractament i abocament dels llots que se n'extreguin es facin amb les màximes garanties mediambientals i per a la salut pública.”

 

Aquest és un extracte de la proposta d’acord presentada pel Grup socialista al ple insular de gener que fou aprovada per unanimitat. Perquè aquesta iniciativa pogués ser aprovada, el conseller-portaveu fins i tot va retirar un punt en el qual es lamentava l’actitud, submisa i condescendent, que havien demostrat els equips de govern de Maó, Consell i de la Comunitat respecte del projecte que Autoritat Portuària volia imposar fins que la Fiscalia va aturar el dragatge.

 

La decisió de la Fiscalia, instada per un intens moviment social encapçalat pel Gob, i la posterior rectificació dels nous responsables d’Autoritat Portuària, va provocar un canvi de 180 graus en la postura del PP respecte del dragatge: Si abans no veien cap problema en fer un dragatge sense les mínimes garanties ambientals; la mobilització ciutadana i la intervenció de la Justícia els van fer canviar d’opinió i fins i tot aprovar aquesta proposta socialista (com també van aprovar-ne una altra del  PSM).

 

‘Rectificar és de savis’; ‘escolten a la ciutadania’...Això és el que podien pensar molts menorquins i menorquines quan els equips de govern del Consell i de Maó es van sumar a les peticions de la societat i dels partits de l’oposició per reclamar un dragatge amb les garanties ambientals i de salut necessàries.

 

Però en realitat avui torna a quedar de manifest que aquesta suposada rectificació no ha estat res més que pura façana. El mateix dia que Autoritat Portuària reconeix que no podrà acabar el dragatge com estava previst, el mateix dia que s’enceta la setmana de pròrroga, quan anuncia que haurà de deixar per l’any que ve l’extracció de 7.000 metres cúbics de fangs contaminats; el Conseller insular de Medi Ambient reconeix que ha estat l’equip de govern del Consell qui ha impedit acabar el dragatge tal com tocava en no haver sol·licitat el permís corresponent.

 

De fet aquesta postura topa frontalment amb la demanda de responsabilitat respecte d’altres organismes i administracions que s’aprovava al ple de gener a instàncies del  PSOE. Però potser el Sr Villalonga ha estat el més coherent del PP.  I és que abans de què la Fiscalia aturés el projecte inicial, quan els ‘populars’ acusaven falsament als moviments socials i als partits que s’hi oposaven de no voler el dragatge, el Sr Villalonga declarava en un ple de gener de 2013 (en el qual es va rebutjar una proposta de paralització del PSM): “ En relació amb la solució que dóna l'oposició de tirar en terra el fang contaminant, el senyor Villalonga afirma que a hores d'ara això és impossible, perquè no hi ha cap lloc a l'illa ni al món on es pugui tractar.”

 

Per aquests motius tant el Sr Tadeo, com la Sra Reynés han d’explicar ben clarament per què no s’han pogut assecar els fangs a Es Milà...¿o és que el suposat compromís amb el medi ambient i la salut que han intentat vendre a la ciutadania des que la Fiscalia va obligar a rectificar, no ha estat més que fum de formatjada i qui realment representa la postura del PP és el Sr Villalonga?