GariiMarc14062013

Per quin motiu el Consell ha incomplert l’obligació de revisar el Pla Director de Residus?

 

.- En el ple de novembre de 2012 el PP va rebutjar una Proposta Socialista que instava a l’equip de Govern “a iniciar el procés de revisió/modificació del Pla Director, incloent-hi la possibilitat d’implantació de noves tecnologies.” L’argument del PP passava per l’obligatorietat de la revisió i que el Consorci de Residus ja valorava les possibilitats de les noves tecnologies.

 

 

“Tot i que estan d'acord amb la moció que presenta el Grup Socialista, no hi poden votar a favor, atès que en la proposta s'insta a renovar el Pla director sectorial perquè acaba la seva vigència al final de l'any 2012, la qual cosa és el que pertoca i, per tant, si es tracta d'una obligació, no veuen la necessitat de fer una proposta d'acord en aquest sentit.” Aquesta és part de l’acta del plenari insular de novembre de 2012 en la qual el conseller Villalonga intenta justificar el vot en contra a la Proposta Socialista sobre la modificació/modificació del Pla Sectorial per a la gestió de residus no perillosos de Menorca.

 

 

En concret, la iniciativa plantejada per la consellera Gari Petrus, proposava dos punts d’acord. En el primer s’instava a l’equip de Govern “a estudiar detingudament totes les propostes d’implantació de noves tecnologies existents, envers l’eliminació de residus i l’aprofitament i la transformació dels materials de rebuig.”

 

 

El segon punt reclamava a l’executiu insular “iniciar el procés de revisió/modificació del Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de Menorca, que inclogui la possibilitat d’implantació de noves tecnologies existents, envers l’eliminació de residus i l’aprofitament i la transformació dels materials de rebuig .”

 

 

I respecte d’aquest segon punt, la resposta del Conseller Villalonga recollida per l’acta del plenari és la següent: “quant a la modificació i la revisió del pla, assenyala que també ja ho fa el Consorci de Residus, i tenint en compte les noves tecnologies, valorant quines són i si es poden aplicar a l'illa, així com mirant d'aconseguir un equilibri entre la sostenibilitat i la viabilitat econòmica. Per tant, conclou que tots estan d'acord a revisar el pla i assegura que es faran les modificacions que es considerin necessàries tenint en compte l'opinió dels tècnics en la matèria.”

 

 

“Estan d’acord a revisar”...”es faran les modificacions  que es considerin necessàries tenint en compte l'opinió dels tècnics”...i en el segon torn de paraula, després que la consellera Petrus expressés la seva decepció pel fet que el PP votés en contra,  el Sr Villalonga insistia “que el pla es revisarà, ja que és una obligació” [...] i que, “en el cas que la revisió del pla no fos una obligació, el seu grup acceptaria la moció.”

 

 

En definitiva les afirmacions del Conseller Villalonga van ser prou clares. De manera que ara tant ell com el President Tadeo també han d’explicar amb tota claredat i màxima transparència per quin motiu s’ha produït aquest canvi de criteri de 180 graus. Un canvi que a més sembla que pot posar en una situació complicada la millora de les infraestructures existents i projectes de tractament de residus que aplica noves tecnologies.