Cristina-Joana-i-Hector-02072013

Demanem un taller ocupacional per la conservació i manteniment dels jaciments de la Candidatura de Menorca Talaiòtica

 

El Grup Socialista al Consell de Menorca defensarà al proper plenari insular una proposta en matèria de formació lligada als jaciments talaiòtics de Menorca, que seria sufragada, parcialment, per fons europeus.

 

La iniciativa, registrada per la consellera Joana Caules, inclou dos punts d’acord.  En el primer s’insta “a la Conselleria d'Educació, Cultura i Patrimoni a elaborar un projecte formatiu de taller ocupacional dins l'àmbit de conservació i manteniment dels jaciments inclosos en la Candidatura de Menorca Talaiòtica, en col·laboració del Departament de Formació.”

 

El segon punt demanda que es presenti “aquest projecte formatiu al Govern Balear perquè es reconegui la formació que han rebut els usuaris en forma de certificats de professionalitat i, a més, pugui ser objecte de subvenció en el marc dels Projectes de Fons Socials de la nostra Comunitat Autònoma.”

 

En la seva argumentació Caules explica que els tallers ocupacionals són “programes d'ocupació-formació que tenen per finalitat millorar la qualificació i les possibilitats d'inserció en el mercat de treball de persones desocupades. Els participants, a través d'un itinerari individualitzat que inclou formació i pràctica professional remunerada, obtenen una experiència laboral que els permet la requalificació professional i la capacitació en entorns laborals diferents a la seva trajectòria prèvia, la qual cosa es tradueix en l'obtenció de certificats de professionalitat de l'entorn laboral on han rebut formació.” També recorda que les entitats promotores dels projectes de tallers ocupacionals “executen obres o presten serveis d'interès general per a la comunitat.”

 

Respecte del Pla de gestió de Patrimoni vigent, la consellera posa l’accent en què preveu programes de contractació de persones aturades per afavorir una adequació de jaciments arqueològic per a les visites de turisme cultural.

 

Sobre decisions polítiques Joana Caules recorda que una de les propostes aprovada per unanimitat al Ple de política general fa referència a “la demanda al Govern que prioritzi per a Menorca la posada en marxa de suficients cursos de formació en alternança o tallers d'ocupació per a donar resposta a les nombroses persones que actualment no tenen feina, prioritzant els col·lectius vulnerables, convençuts que l'administració ha de tenir un paper de lideratge i de compromís en la no exclusió i la normalització d'aquests col·lectius.”

 

La consellera socialista també es refereix al fet que al gener es fes públic que les Balears “rebran un total de 220,9 milions d’euros pel període 2014-2021 de fons europeus, en base a projectes que s’executin a la nostra Comunitat.” Així mateix recorda que el Govern s’ha compromès a“destinar-los principalment a dinamitzar l’economia i generar feina i a aportar en fons propis la mateixa quantia que Europa, tal com s’exigeix a la normativa europea. D’aquests fons, Europa obliga a què un 27.6% del total sigui per a projectes de Fons Social, és a dir, actuacions encaminades al foment del treball.”

 

Aquest compromís es combina amb la realitat que viu “el col·lectiu vulnerable actualment existent a la nostra illa; un percentatge molt elevat del qual presenta atur crònic i estructural, amb una situació personal, familiar i social força complicada.” Un col·lectiu que ha de ser “prioritari per l’Administració. Tots els Departaments del Consell s’han d’implicar en demandar al Govern Balear projectes que permetin tallers d’ocupació i formació en alternança.”

 

Es tracta de tot un seguit de situacions que es combinen amb els “molts indrets de Menorca que poden ser motiu de projectes de polítiques actives d’ocupació.” Unes possibilitats que en aquesta Proposta Caules centra en la “necessitat d'invertir en el manteniment i rehabilitació dels jaciments inclosos en el Projecte de Menorca Talaiòtica, dins les disponibilitats pressupostàries existents, però establint les prioritats oportunes per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania més feble de la nostra societat, a la que oferim oportunitats formatives i laborals, a la vegada que complim amb l'obligació que tenim com a Administració Insular de tenir cura del nostre patrimoni per a deixar-lo en les millors condicions possibles, tal com marca la legislació vigent.”