Susana i Marc RB

El PSOE de Menorca proposa una Llei de Reserva de la Biosfera redactada des del Consell i amb un finançament superior als 5 milions d’euros anuals

  • Susana Mora: “La Llei de la Reserva ha de ser un instrument de generació d’oportunitats per diversificar i enriquir l’economia de Menorca”

Fa més de 25 anys que Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera. Aquest títol va suposar una oportunitat molt important per a la nostra illa, per avançar i consolidar polítiques sostenibles a un territori limitat com és el nostre, on hem de fer possible un equilibri real entre la conservació del nostre entorn i el progrés social i econòmic. 

Fins ara, però, la declaració de la UNESCO no ha tingut cap caràcter normatiu ni cap efecte jurídic. Sabem que som Reserva de la Biosfera, ho tenim ben present, però no hem traslladat aquest fet a la normativa. En aquest sentit, la candidata del PSOE al Consell de Menorca, Susana Mora, ha apuntat que “aquesta és l’assignatura pendent que volem afrontar els i les socialistes durant el proper mandat. Per açò, redactarem des del Consell Insular una Proposició de Llei de Menorca Reserva de Biosfera que garanteixi el desenvolupament dels principis de la Declaració, tot fent compatible la preservació del medi ambient, el territori i el paisatge amb un desenvolupament econòmic cada vegada més diversificat, equilibrat i socialment més compartit”. 

La nostra Llei serà una iniciativa clara, concreta i acotada. És una proposta ja definida, que ha de permetre obrir una nova etapa en l’ordenament de Menorca. “La Llei de la Reserva no ha de ser una nova eina de protecció del territori, sinó que hem de passar a un altre nivell”. 

L’aposta del PSOE és que la Llei es faci i es redacti des de Menorca, i per açò s’aposta per una iniciativa legislativa que es redactarà des del Consell de Menorca i es tramitarà al Parlament balear. Una fórmula que des dels governs progressistes ja vam emprar, per exemple, per tramitar la Llei del Camí de Cavalls, i que reforça la menorquinitat i el lligam de la norma sobre el territori. 

Alguns dels principis que marcaran la Llei seran els següents: 

-La consolidació de la capacitat de planificació territorial per part del Consell Insular a través del PTI. 

-La preservació plena de les competències en matèria d’ordenació territorial del Consell Insular de Menorca, condicionant les decisions de les administracions autonòmiques i estatals en aquelles matèries que d'acord amb l’Estatut corresponen al Consell. 

-L’articulació de processos administratius que afavoreixin l’agilització administrativa de totes aquelles iniciatives públiques i privades coherents amb els principis i objectius de la Declaració. 

-La garantia de finançament suficient, específic, finalista i diferenciat (independent en tot cas del que preveu la llei de finançament) per a desenvolupar polítiques encaminades a la consecució de les finalitats que aquí es proposen.

En aquest sentit, la candidata al Consell de Menorca i el candidat al Parlament balear, Marc Pons, han assegurat que la llei ha de venir acompanyada de finançament, que no pot ser menor de 5 milions d’euros anuals. 

Susana Mora ha afegit que “aquest finançament no pot servir per substituir altres vies de finançament, per finançar per aquesta via actuacions que fins ara es financen per altres canals. Ha de ser un finançament finalista, que sumi a allò que ara ja rep Menorca”.s 

Un finançament que ha de servir, entre altres coses, per: 

  • L’impuls progressiu de l’atracció de talent internacional (i el retorn del talent local emigrat) per tal de fer possible que Menorca esdevingui un territori capdavanter en la investigació científica, tècnica i social, d'acord amb el que preveu la UNESCO.
  • L’impuls de mesures que incrementin la capacitat de connectivitat aèria amb el continent així com la capacitat de comunicació digital de Menorca.
  • La formació professional sobre totes aquelles feines i oficis necessaris per a garantir els serveis necessaris així com la cohesió social de la nostra illa.
  • L’impuls d’iniciatives educatives en els principals idiomes internacionals necessaris per facilitar l’atracció de talent promovent també oportunitats de formació pels seus fills.
  • L’impuls de totes aquelles polítiques no previstes en el finançament ordinari del Consell així com d’aquelles administracions competents en totes aquelles matèries coherents amb els principis de la Declaració i, de manera especial, pel que fa a l’energia, els residus, l’aigua i el sanejament.

Amb tot, “quan em referia que aquesta Llei ha de passar a un altre nivell, significa que ha de ser un instrument de generació d’oportunitats per diversificar l’economia de Menorca, fent que puguin tornar els nostres joves de talent i puguem atreure activitats econòmiques i professionals d’alt valor que enriqueixen l’economia menorquina”, ha conclòs Mora.