Maria-Cabrisas,-Joana,-Noemi-27052013

El PSOE Ciutadella vol que es clarifiquin els dubtes de la Direcció General d’Emergències sobre el pla d’autoprotecció de Sant Joan

“El passat mes d'agost el Grup Municipal Socialista va sol·licitar una sèrie de documentació envers a les festes de Sant Joan. Un dels documents que es va demanar va ser l'informe del Cap de la Policia Local en relació al requeriment efectuat des de la Direcció General d'Interior i Emergències què va ser remès al Sr. Joan Pol Pujol, Cap del Servei d'Ordenació d'Emergències, en data 17 de juliol de 2014.” D’aquesta manera s’inicia l’exposició de motius de la moció sobre el pla d’ Autoprotecció de les activitats de les festes de Sant Joan que presenta la regidora Maria Cabrisas.

 

La moció pren com a punt de partida el requeriment de la Direcció General d'Interior i Emergències en el qual demanava que es remetés tota la documentació relativa a la planificació de l'autoprotecció de les activitats de les festes de Sant Joan, identificant clarament qui eren els responsables del o dels dispositius, l'estructura jeràrquica de l'organització juntament amb l'anàlisi i avaluació de riscos, inventari i descripció de les mesures i mitjans d'autoprotecció, pla d'actuació davant les emergències i integració del pla d'autoprotecció al planejament d'àmbit superior i tècnic redactor dels instruments de planificació de l'Autoprotecció.

 

Davant d’aquest requeriment l’informe de l’Ajuntament conclou el següent: Per tant l'ajuntament de Ciutadella no està inclòs dins l'annex I del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció en centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergències. O sigui que no està obligat a presentar un pla d'autoprotecció i la resta d'obligacions que marca el punt 1.4 de la norma de referència. Però malgrat aquesta afirmació l'Equip de Govern ha decidit finalment elaborar un Pla d'autoprotecció.

 

A partir d’aquests fets els representants socialistes a l’Ajuntament de Ciutadella consideren que “queda per respondre bona part del requeriment efectuat per la Direcció General d'Interior i Emergències;” motiu pel qual reclamen respostes a l’equip de govern. En concret la moció de Cabrisas inclou dos punt d’acord. En el primer s’insta l’executiu municipal a “donar resposta als interrogants plantejats al requeriment de la Direcció General d'Interior i Emergències en relació a la planificació de l'Autoprotecció de les activitats de les festes de Sant Joan.” En el segon s’ls demana que expliquin “quines són les funcions del Cap de la Policia Local en relació al Pla d'autoprotecció.