IMG_1184

El PSOE considera positiu el traspàs de gestió del Llatzaret, però lamenta la deficient dotació econòmica

El Govern Balear haurà d’afegir 600.000 € cada any per a mantenir la gestió del Llatzaret de Maó, el traspàs del qual s’ha produït formalment avui a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Comunitat,

 

El Secretari General del PSOE Menorca, Vicenç Tur, també demanda que els futurs usos es consensuïn políticament i socialment i que hi hagi un ús i gestió bàsicament públic

 

El PSOE Menorca fa una primera valoració positiva del traspàs de la gestió del Llatzaret de Maó al Consell Insular; traspàs abordat avui en la reunió de la Comissió Mixta de Transferències entre l’Estat i la Comunitat. El Secretari General, Vicenç, Tur destaca la importància de què aquest element patrimonial emblemàtic del Port de Maó “passi a gestionar-se des de Menorca.”

 

De tota manera Tur i els representants socialistes en la reunió d’avui -els portaveus del Grup Parlamentari Francina Armengol i Vicenç Thomàs-  han lamentat la “precipitació i la urgència” amb què s’ha produït la convocatòria de la Comissió, d’un dia per altre, i sense permetre obtenir la informació necessària sobre el traspàs que es negociava.

 

Respecte del traspàs, que respon a una reivindicació històrica, tant Vicenç Tur com Francina Armengol han expressat el seu desacord amb el fet que la transferència es faci al Govern autonòmic, quan el més lògic hauria estat que el Ministeri l’hagués transferit el Llatzaret directament al Consell de Menorca.

 

Però la gran mancança detectada en el tràmit del traspàs de les competències i gestió del Llatzaret ha estat la seva dotació econòmica. Els representants socialistes es mostren preocupats per la valoració que el Ministeri de Sanitat ha fet del Llatzaret i del seu personal, en 454.000 €/any. A manca de dades més concretes, aquesta dotació econòmica es considera insuficient. Un fet que es tradueix en què l’executiu autonòmic ha hagut de dotar una quantitat addicional de 600.000 € anuals, segons es preveu en la Llei de Finançament dels Consells Insulars.

 

Així Tur ha lamentat el fet que els responsables de l’equip de govern del Consell expliquin que porten molts mesos negociant aquest traspàs, “però no se’ns hagi fet partícips d’aquesta negociació.”

 

Respecte del futur del Llatzaret el Secretari General del PSOE Menorca ha reclamat que els seus “usos es consensuïn tant políticament com socialment. A partir del consens que s’assoleixi, defensem un ús i gestió bàsicament públic obert a tota la ciutadania i que pugui esdevenir un punt estratègic d’una oferta turística de qualitat,” ha exposat Tur per concloure.