Cementeri Ciutadella

El PSOE Ciutadella reclama que els Pressupostos prevegin els mitjans suficients per a prestar uns serveis funeraris adequats a les necessitats

El regidor del Grup Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella Jaume Florit ha registrat una moció per el plenari municipal d’octubre en la qual s’insta “a l'Equip de Govern a dotar dels mitjans econòmics i personals necessaris al pressupost del 2015 per a prestar uns serveis funeraris adequats a les necessitats de Ciutadella.”

 

Aquesta iniciativa es presenta a plenari després que en el ple de setembre formulés una sèrie de preguntes relacionades amb l’estat dels cementiris municipals i la prestació dels serveis funeraris. Aquestes preguntes es deriven del fet  “que després de varis mesos des de que l’Ajuntament porta la prestació directe d’aquest servei, ens havien arribat diferents queixes entorn aquest.”

 

La moció detalla les principals queixes rebudes per els representants socialistes de Ciutadella. Així s’hi exposa com “a part de l'estat d'abandonament que presentaven el mes d’agost els cementiris municipals -qüestió que agraïm que ja hagi estat resolta-, sembla que les demandes d'incineració es van acumulant, de manera que s'han d'utilitzar durant més dies dels previstos les càmeres de conservació -així ho va reconèixer la regidora- amb el sobrecost que això implica, un total de 27.16€ diaris. A més, a l'hora d'atendre aquestes demandes d'incineració no sempre és segueix l'ordre de defunció -segons la regidora s'intenta seguir l'ordre d'arribada però hi ha alguna excepció-. Així mateix, pareix que els dissabtes es presten els diferents serveis només ‘quan és necessari’. Finalment, en aquest mateix Ple, la regidora reconeixia que la qualitat de la prestació del servei ‘es pot millorar’”.

 

Des del Grup Socialista s’ha decidit presentar aquesta moció a partir del convenciment que la qualitat de la prestació dels serveis funeraris “hauria de ser un dels objectius de l'Equip de Govern en el que hi queda de mandat.” Una necessitat  a la que imperiosament s’hi ha de donar resposta, tenint en compte com “les persones que viuen el traspassament d’un familiar o amic ja es troben en unes circumstàncies especialment emotives i en escàs termini de temps, com perquè el servei no s'ajusti al realment desitjat.”