Mobilitat 1

El PSOE aposta per incrementar la freqüència horària en la ruta Maó-Ciutadella i Ciutadella-Maó cada mitja hora

  • Es proposa, a més, una única targeta de transport públic perquè els menorquins i menorquines puguin moure’s per qualsevol punt de les Illes a un preu fix

El dret a la mobilitat està recollit a la Constitució espanyola. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de circular lliurement pel territori nacional i fer-ho de manera que es garanteixi una mobilitat segura i sense accidents, neta i sense contaminació, i connectada aprofitant tots els avanços tecnològics. Els i les socialistes creim que Menorca necessita una xarxa de transport públic de qualitat que afavoreixi la igualtat d’oportunitats, ajudi a corregir les desigualtats socials i els desequilibris territorials, així com també millorar l’oferta turística. 

En aquest sentit, els passats 4 anys s’ha avançat amb la millora de les instal·lacions de transport públic amb la implementació de noves marquesines, ampliant freqüències i recuperant línies. També s’ha iniciat el projecte de sistema tarifari unificat a les Balears, amb la futura incorporació d’una nova targeta de transport públic i panells d’informació led avançat. 

Per al pròxim mandat, ha destacat Susana Mora, “necessitam, per una banda, millorar les freqüències entre Maó-Ciutadella i Ciutadella-Maó cada mitja hora i, per altra, millorar freqüències en punts turístics de la nostra Illa”. A més, ha volgut afegir que “en aquests moments, a Menorca tenim gairebé 80.000 vehicles a motor i, si volem ser un territori sostenible, hem d’apostar de forma valenta per una mobilitat elèctrica amb més punts de recàrrega repartits per tota l’Illa”. 

El PSOE Menorca també entén que és la nostra responsabilitat com a societat fomentar polítiques que ajudin a reduir l’emissió de gasos contaminants i a reduir el volum de vehicles que circulen dins les ciutats; objectius marcats per combatre el canvi climàtic. Així, els i les socialistes, sempre compromesos amb el medi ambient, apostem per augmentar les polítiques que afavoreixin les maneres no motoritzades de mobilitat com l’ajuda a la peatonalizació dels centres o l’impuls de la bicicleta en trams urbans i interurbans curts.

Per la seva part, Marc Pons ha explicat que “tenim un repte important que és que amb una única targeta de transport públic de Menorca, ens puguem moure per les Illes a un preu fixat”, motiu suficient pel que “és fonamental que posem en marxa aquesta integració tarifària per facilitar la mobilitat entre els ciutadans i ciutadanes”. 

Per últim, Héctor Pons ha volgut posar de manifest que “per al proper mandat, des de Maó estudiarem la possibilitat d’oferir transport públic durant les hores punta a les entrades i sortides de les escoles per evitar el col·lapse de vehicles que es produeix de forma diària”. 

Amb tot, Susana Mora ha conclòs amb la idea que “per al Partit Socialista garantir la mobilitat de tots i totes és una prioritat i per aquest motiu és imprescindible comptar amb una xarxa d’infraestructures que garanteixin la nostra seguretat vial i també una millor xarxa de transport públic des del punt de vista sostenible”.