El PP vota en contra de la PNL en defensa d’un règim especial d’energies renovables per a Balears

El Grup Parlamentari Popular ha rebutjat avui migdia, en la Comissió d’Economia del Parlament, la Proposició No de Llei (PNL) presentada per Marc Pons que proposava la necessitat de defensar la implantació d’un règim especial per a la producció d’energies renovables a Balears.

“És necessari aturar la reforma actual del sector energètic, i a Balears cal fer-ho des del reconeixement de la seva especificitat. Fins que les Illes Balears no disposin d’un règim especial continuarem pagant un elevat sobre cost energètic”; d’aquesta manera s’ha pronunciat Pons en sortir de la Comissió.

Cal recordar que en l’argumentari de la PNL Pons explicava que la producció d’energia per fonts renovables a la Comunitat està per davall del 5% de l’energia produïda. També recordava com en la compareixença en Comissió del Conseller d’Economia del passat 30 de juny s’anuncià el compromís del Govern de l’Estat d’aprovar un règim especial en matèria d’energies renovables per a Balears; una normativa, però que en aquests moments ni de lluny dóna resposta a les necessitats d’empreses i particulars en matèria de renovables. De fet amb la voluntat que aquest règim donés una resposta certa a les necessitats energètiques de la Comunitat Pons plantejava quatre punts d’acord:

En el primer punt es proposava que es constituís una Comissió Parlamentària no Permanent, amb participació dels grups parlamentaris així com de representants d'entitats i experts de les Illes Balears, que tindria per finalitat l'estudi i elaboració d'una posició conjunta en matèria d’energies renovables a les Balears.

També es pretenia que l’executiu estatal fixés, en aquest nou règim especial en matèria energètica, una pre-assignació de retribució (un ‘cupo’), per a les instal·lacions de tecnologia eòlica, fotovoltaica i termoelèctrica ubicades a Balears, amb un objectiu de potència no inferior als 150 Mega Watts. En aquest cas, i davant el vot en contra del PP, el diputat considera imprescindible que, com en el cas de Canàries, Balears i Menorca disposin d’un ‘cupo’ propi. “El fet que Balears es trobi, en el repartiment, dins del de la resta d’Espanya  ha provocat que  alguns projectes que es pretenien fer a les Illes no hagin tirat endavant perquè el ‘cupo’ se l’han menjat altres Comunitats. Aquesta diferenciació respecte a l’arxipèlag Canari s’ha de rompre”

En tercer lloc la PNL de Pons proposava instar al Govern de l’Estat a que deixi sense efectes per a les Illes les previsions fixades en els articles 3 y 4 del Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, que determina la paralització i no autorització de nous projectes d’energies renovables.

Finalment el quart i darrer punt de la PNL instava al Govern central a regular l’autoconsum elèctric en la modalitat de “balance neto” a les Illes, amb la finalitat de garantir la venda dels excedents energètics que es produeixin a Red Eléctrica. En aquest aspecte Marc Pons lamenta que no s’hagi atès la demanda Socialista “d’introduir les energies renovables als habitatges. No pot ser que s’hagi de pagar una taxa per aprofitar la llum solar,” ha conclòs el diputat menorquí del  PSIB-PSOE.