El PP rebutja una esmena de Damià Borràs per tal que no s’apliqui l’increment de la taxa de navegació

.-  L’increment d’aquesta taxa s’ha convalidat avui al Congrés amb els vots del PP, tot i l’explícita oposició del sector nàutic de Balears

.- Amb la convalidació del Decret la taxa augmenta 128% i pot suposar un increment de fins a 500 euros per l’amarrament d’embarcacions

 

El Grup Parlamentari Popular ha rebutjat avui, en la Comissió de turisme, una esmena del diputat del  PSIB-PSOE Damià Borràs  a una PNL del PP de ‘recolzament al sector nàutic,’ En aquesta esmena es reclamava la supressió de la taxa de navegació que el Govern de l’Estat va incloure en el Reial decret-llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques.

Aquest Reial Decret ha estat convalidat avui al Congrés dels Diputats amb els vots favorables de Grup Popular, inclosos els diputats de Balears. La nova normativa, que ja entra en vigor, suposa un recàrrec d’un 128%, per sufragar el cost de Salvament Marítim, i pot comportar un cost addicional d’entre 300 i 500 euros anuals per embarcació a l’hora d’amarrar.

La taxa d'ajudes a la navegació afecta als bucs i embarcacions d'esbarjo o esportius d'eslora igual o superior a nou metres si la seva propulsió és el motor i superior a 12 metres si es propulsa a vela, que hagin d'estar proveïdes de certificat de registre espanyol-permís de navegació o rol de despatx o dotació de bucs- . En el cas d'embarcacions que tinguin la base en un port espanyol això suposa, en la pràctica, 9,12 Euros per metre quadrat. De fet aquesta taxa ha passat de 4 Euros/m2 a 9,12 Euros /m2.

Igualment afecta a les embarcacions d'esbarjo o esportives d'eslora inferior a nou metres si la seva propulsió és el motor, que hagin d'estar proveïdes de certificat de registre espanyol-permís de navegació, o rol de despatx o dotació de bucs, si tenen la base en un port espanyol haurà d'abonar 22,80 euros per metre quadrat. En aquesta cas s’ha passat de 10 Euros/m2 l'exercici 2012 a 22,80 euros /m2.

També cal tenir en compte que en cas que una embarcació estrangera vulgui amarrar un sol dia –qualsevol iot o creuer-  en algun port de l’Estat s’haurà de pagar tot el mes de la taxa.

En definitiva, Borràs lamenta que el PP de Balears no hagi volgut aprovar l’esmena per suprimir una taxa que “posa més pals a les rodes en la recuperació econòmica” tal i com han denunciat alguns representants del sector. Cal destacar l’oposició de l’Associació d’Instal·lacions Nàutiques Esportives. La seva presidenta ha qualificat “d’inoportú i innecessari” aquest increment en un moment en què l’activitat en els ports esportius "ha descendit de manera notable per culpa de la crisi".

De fet la presidenta d'aquesta agrupació que representa a 30 ports esportius de l'arxipèlag,  Cristina Marí considerava un "càstig" l'increment impositiu en conceptes com la taxa d'ajudes a la navegació, "que no està justificada per l'ús que els navegants esportius fan dels senyals marítims".

A més la convalidació d’aquest increment suposa una “absoluta incoherència” amb un dels dos punts de la PNL que ha presentat i ha aprovat el Grup Popular al Parlament Balear. Tot i no haver acceptat l’esmena de Borràs que reclamava la supressió de la taxa d’ajudes a la navegació, el segon punt aprovat diu, literalment: ‘El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Central a continuar adoptant mesures amb l’objectiu de potenciar el sector nàutic, pel seu efecte dinamitzador sobre l’economia espanyola i molt especialment sobre l’ocupació’. “Quin sentit té aprovar aquest punt, mentre a Madrid els seus companys del PP aproven un increment de taxes que suposa una nova llosa per al sector”; ha demanat Damià Borràs.