El PP ha rebutjat a Consell, Congrés i Parlament una proposta socialista per potenciar les energies renovables a Balears

.- Quan el Director General d’Energia del Govern diu que Balears tindrà un Règim Especial per energies renovables, el PP hauria d’explicar per quin motiu van rebutjar al Consell, al Parlament i al Congrés una iniciativa del PSOE que preveia dedicar a les Illes un ‘cupo’ específic de 150  MegaWats per desenvolupar projectes d’operadors en energies renovables

 

“El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Central a fixar, en el nou Règim Especial en matèria energètica, una pre-assignació de retribució per a les instal·lacions de tecnologia eòlica, fotovoltaica i termoelèctrica ubicades a Balears, amb un objectiu de potència no inferior als 150 Mega Watts.” Aquesta és la transcripció literal d’un dels quatre punts que el diputat Socialista Marc Pons i la consellera del Grup del  PSOE Gari Petrus, van portar al Parlament i al Consell Insular. Dues propostes que van ser rebutjades per els representants del PP a les dues institucions.

De fet aquestes dues iniciatives prenien com a referència el projecte alternatiu al projecte Llei per a la garantia del subministrament i increment de la competència en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars que va formular el Grup Socialista al Congrés. Aquest projecte va ser elaborat amb la participació activa de responsables socialistes tant de Balears com de Menorca –amb Marc Pons al capdavant-. De fet, la iniciativa va ser presentada a Menorca per el seu ponent, el diputat al Congrés José Segura, després d’una jornada de treball en la qual hi van participar senadors, diputats autonòmics i estatals, consellers insulars així com els secretaris generals del  PSIB-PSOE i  PSOE  Menorca Francina Armengol i Vicenç Tur.

La iniciativa Socialista, defensava que Balears es dirigís  “cap a un sistema  d’energies més netes i a uns processos més respectuosos amb el territori i el medi ambient”. Per això el projecte demanda que s’invalidés el que RD 1/2012, que “ha paralitzat tota possibilitat relativa a les energies renovables” i proposava un ‘cupo’ per a aquestes energies propi per a Balears. Pons exposava com “a nivell de tota Espanya hi ha un ‘cupo’ específic per a Canàries, mentre que Balears es troba dins del de la resta de l’Estat. Això històricament ha provocat que  alguns projectes que es pretenien fer a les Illes no hagin tirant endavant perquè el cupo l’han consumit d’altres CCAA.” Per això els socialistes van plantejar que, per primera vegada, n’hi hagués un d’específic propi per a Balears, de 150 MegaWats, “per poder desenvolupar projectes de petits operadors en energies renovables”.  A més la iniciativa del PSOE plantejava una proposta específica de regulació de l’autoconsum, per tal que tothom pogués “combinar tenir part de l’energia que li vingui de font d’energies renovables i part que de Gesa-Endesa, de manera que només cotitzés la part que ha consumit”

La proposta Socialista al Congrés també denunciava que a les disposicions finals del projecte del Govern Rajoy s’aprofitava per modificar la Llei d’hidrocarburs i la llei d’impacte ambiental.  Francina Armengol denunciava –el passat 24 de maig- que s’hi introduïa “la possibilitat de fer el fracking, contra el que s’han posicionat tot els grups ecologistes;” mentre que en una altra disposició es modificava “la llei d’impacte ambiental eliminant la necessitat, l’obligatorietat, de l’estudi d’impacte ambiental en les prospeccions petrolíferes.”

Però tots aquests arguments no van servir per a convèncer al PP i el Grup Popular al Congrés va acabar rebutjant aquesta proposta. De fet el diputat Balear del PP Miquel Ramis fou un dels ponents de la Llei i, ni tan sols va ser capaç d’explicar per quin motiu van bloquejar les esmenes socialistes.

En definitiva, el PSOE comprèn i comparteix les preocupacions dels productors d’energies renovables de Menorca ja que, per moltes declaracions de bones intencions del Director General d’Energia del Govern, el cert és que els fets demostren el greu perjudici que està provocant el PP a aquelles empreses que a Menorca i Balears intenten apostar per aquestes fonts energètiques.

De fet per conèixer quina és, realment, la postura del PP en relació a aquesta qüestió el Grup Socialista va registrar el passat 7 de gener una petició de compareixença del Conseller d’Hisenda i Pressupostos “per tal d’informar sobre el Règim Especial en energies renovables per a Balears