Comitè insular

El Comitè Insular és el màxim òrgan entre congressos, en poder de decisió i representació de la militància de Menorca. Aquest aprova les principals línies estratègiques de la política en el nostre àmbit territorial. El conformen:

 • Els membres de la Comissió Executiva Insular
 • Els membres del Comitè Institucional.
 • Els membres de la Federació Socialista de Menorca (FSM) en el Comitè Federal.
 • Els membres del Consell Polític del PSIB que ho siguin de la FSM.
 • Els membres de la FSM que formin part de la Comissió Executiva del PSIB
 • Els Coordinadors dels Grups Sectorials Insulars.
 • Els Secretaris Generals de les Agrupacions Locals.
 • 1 representant per cada 10 afiliats de cadascuna de les Agrupa­cions Locals.

 

 

Actualment, el Comitè Insular està format pels següents membres:

 • Susana Mora
 • Xisco Ametller
 • Maria José Camps
 • Damià Borràs
 • Carlos Montes
 • Miquel Company
 • José Maria Roqueta
 • Bàrbara Torrent
 • Pau Morlà
 • Carlos Marquès
 • Ana Britt Sánchez
 • Carmen Pérez
 • Nito Coll
 • Joan Mascaró
 • Toñi Camos
 • Jordi Vidal
 • Irene Triay
 • Servando Pereira
 • Marta Borrull
 • Mar Ameller
 • Noemí Camps
 • Héctor Pons
 • Queta Camps
 • Tere Borràs
 • Antoni Perea
 • Pilar Carbonero
 • Andreu Bosch
 • Marc Pons Pons
 • Nardo Sintes
 • Maria Membrive
 • Isabel López
 • Óscar Pascual
 • Catalina Llopis
 • Miquel Mariano
 • Dolors Iglesias
 • J. Manuel Garcia
 • Elena Costa
 • Berto Cerdà
 • Àngels Andreu
 • José Carbonell
 • Noemí Gomila
 • Toni Triay
 • Xavier Pinyol
 • Constanza Navarro
 • Regina Sintes
 • Javier Periáñez
 • Toni Febrer
 • Ascensión Guirao
 • Josep Al·lès
 • Pilar Seguí
 • Joan Marquès
 • Antoni García
 • Silvia Pérez
 • Bienvenido Perea
 • Antoni Gómez
 • Juan Carlos Goñalons
 • Jaume Febrer