Comissió Executiva Insular

És l’òrgan que ha de garantir l’execució de les decisions dels màxims òrgans del partit i ha de fer el seguiment dels seus acords. La Comissió Executiva Insular, en la composició de la qual ha de prevaler el criteri de l’operativitat, mantindrà reunions de caràcter periòdic garantint, en el seu si, una composició mixta amb presència rellevant de càrrecs institucionals per evitar diferències entre el treball diari del partit i el treball a les institucions.
La Comissió Executiva Insular es tria per un mandat de quatre anys, per part del Congrés Insular.

Els membres són:

 • Susana Mora
 • Xisco Ametller
 • Maria José Camps
 • Damià Borràs
 • Miquel Company
 • Pau Morlà
 • Carlos Montes
 • José Maria Roqueta
 • Bàrbara Torrent
 • Carol Marquès
 • Ana Britt Sánchez
 • Carmen Pérez

Vocals:

 • Nito Coll
 • Joan Mascaró
 • Toñi Camps
 • Jordi Vidal
 • Irene Triay