Damià Borràs Ple Parlament 050213 (2)

El Parlament tracta demà una proposta Socialista que demana la transferència de la titularitat de l’aeroport Sant Lluís, així com el de Son Bonet, al Govern

.- La PNL també demana que el Govern consensuï amb els Consells de Menorca i Mallorca i amb les principals entitats econòmiques i socials els usos prioritaris i el futur model a aplicar en els dos aeroports.

 

.- La iniciativa, basada en el fet que l’Estatut estableix la competència exclusiva de la Comunitat en aeroports no qualificats d’interès general, proposa consensuar amb el govern estatal una transferència suficientment dotada per tal que el Govern pugui exercir aquesta competència amb suficiència financera

 

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial abordarà demà una Proposició No de Llei (PNL) del diputat Damià Borràs relativa a la “transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant Lluís i les taxes d’aplicació, actuacions, inversions, gestió i manteniment mentre no es faci efectiva la transferència.”

 

Borràs recorda que l’article 30 de l’Estatut “atribueix la competència exclusiva en matèria d’aeroports i heliports no qualificats d’interès general per l’Estat a la Comunitat Autònoma.” Però la transferència “no s’ha fet encara efectiva.”

 

El diputat també defensa que “la condició d’insularitat de Mallorca i de Menorca així com la importància decisiva de les activitats vinculades a la indústria turística en el desenvolupament econòmic i social, justifiquen de manera suficient la necessitat de disposar (més enllà dels serveis essencials que presten els aeroports d’interès general) d’instal·lacions i serveis suficients i de qualitat destinats a l’aviació. Es tracta d’afavorir i garantir la seguretat i la prevenció de riscos així com de contribuir al desenvolupament d’activitats turístiques, d’oci i formatives que afavoreixin l’activitat econòmica i laboral de les empreses vinculades al sector aeronàutic. Es tracta, també, de contribuir a la descongestió, en moments de màxima demanda, dels aeroports d’interès general tot atraient trànsits aeris a Son Bonet i Sant Lluís.”

 

Però el govern de l’Estat “ha ignorat de manera sistemàtica” la importància que els aeròdroms no declarats d’interès general poden tenir per al desenvolupament econòmic i social de Balears. Així, ha revertit “la titularitat dels terrenys del camp d’aviació de Sant Lluís als seus antics propietaris, posant en risc el manteniment de les activitats aeronàutiques que s’hi desenvolupen, perjudicant el manteniment de les seves instal·lacions i impedint la seva millora. Així mateix, fa impossible el desenvolupament d’activitats vinculades a la seguretat i prevenció de riscos, a l’aviació esportiva o recreativa i a l’important sector econòmic que es dedica a la formació. I limita, endemés, el trànsit aeri comercial i privat de baixa capacitat.”

 

En el cas de Son Bonet, “els dèficits de manteniment així com les limitacions horàries del període d’activitat perjudiquen clarament la pervivència amb garanties de les activitats aeronàutiques que s’hi desenvolupen, tot perjudicant la competitivitat de la nostra economia així com el manteniment dels llocs de treball.” Endemés, el govern Rajoy dóna a l’aeròdrom de Son Bonet “un tracte discriminatori amb la incorporació als Pressupostos Generals de l’Estat de 2014 una modificació de la llei 21/2003 de Seguretat Aèria. Una modificació que comporta que els mesos de juliol i agost (els de més trànsit) les taxes d’estacionament han passat a ser dues vegades i mitja més cares que les dels aeroports que AENA assimila a Son Bonet (A Coruña, Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca- Pirineos, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Gomera, La Palma, León, Logroño, Melilla, Murcia-San Javier, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, Valladolid, Vigo, Vitoria i Zaragoza).”

 

Davant d’aquesta realitat la PNL que demà defensarà Damià Borràs a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial incorpora 6 punts  d’acord.

 

.- Es demanda que “el govern d’Espanya, d’acord amb el que disposa l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia, transferir la titularitat i gestió dels aeròdroms de Son Bonet (Mallorca) i Sant Lluís (Menorca), al govern de les Illes Balears.”

 

.- Es proposa que el Parlament insti a l’executiu estatal “a consensuar amb el govern de Balears, en el marc de la transferència de la titularitat i gestió dels aeròdroms de Son Bonet i Sant Lluís, la dotació econòmica suficient per tal que el govern de les Illes pugui exercir amb suficiència financera la competència sobre aeroports i heliports no qualificats d’interès general prevista a l’art. 30 de l’Estatut.”

 

.- També s’insta el Govern “a consensuar amb els Consells Insulars de Mallorca i de Menorca i amb les principals associacions i entitats econòmiques i socials d’aquestes illes (en el marc de la transferència de la titularitat i gestió dels aeròdroms no qualificats d’interès general a la Comunitat Autònoma prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia), els usos prioritaris i el futur model de gestió a aplicar als aeroports de Son Bonet i Sant Lluís a partir del principi de l’interès general i per tal que contribueixin positivament al desenvolupament econòmic i social de Mallorca i Menorca respectivament.”

 

.- Alhora es demanda al govern estatal a, “d’acord amb el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca a garantir el manteniment de l’activitat aeronàutica de l’aeròdrom de Sant Lluís.”

 

.- També s’insta al Parlament a exigir al “govern d’Espanya que, mentre no es faci efectiva la transferència prevista a l’article 30 de l’Estatut, estableixi les taxes de l’aeroport de Son Bonet de manera equitativa i en igualtat de condicions amb la resta d’aeròdroms de la mateixa categoria que són titularitat d’AENA.”

 

.- I es reclama que, “mentre no es faci efectiva la transferència es consensuï amb el govern de les Illes i el Consell de Mallorca les inversions, actuacions i la gestió a efectuar a l’aeròdrom de Son Bonet, així com els seus horaris d’obertura.”