DamiaBorras25012012

El Parlament aprova per unanimitat que el Govern estatal assumeixi tot el cost del descompte de residents en el transport marítim inter-illes

.-  La Proposició No de Llei Borràs (PNL) presentada pel diputat Damià Borràs apel•la a l’Estatut per reclamar que els sobrecostos del transport aeri i marítim per als residents s’assumeixin íntegrament des dels Pressupostos Generals de l’Estat

 

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament ha aprovat per unanimitat una PNL del diputat Damià Borràs que demanda al Govern d’Espanya “l’assumpció de la totalitat del descompte de resident en el transport marítim entre-illes.”

 

 

La iniciativa que avui capvespre ha obtingut l’estaló de tots els grups es concreta en dos punts. En el primer s’insta el govern d’Espanya “a finançar íntegrament el descompte del 50% (89% en el cas de Formentera) del preu final del bitllet en les rutes de transport marítim entre illes als ciutadans i les ciutadanes amb residència a les Illes Balears.”
En el segon punt d’acord el Parlament constata que el “reconeixement del fet específic i diferencial de la insularitat (Disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears) significa que els sobrecostos de transport marítim i aeri per als residents han de ser assumits íntegrament amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.”
L’argumentació de la PNL  pren com a punt de partida la Disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears per argumentar que “els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, visquin on visquin, tenen dret a accedir en igualtat de condicions als serveis bàsics a partir del reconeixement específic i diferencial de la insularitat.”
Un dret que s’ha d’aplicar “tant a l’hora d’accedir en igualtat de condicions als serveis i oportunitats a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de la península, com quan es tracta de fer-ho en relació als que es troben disponibles (educació, formació, sanitat, cultura, esport, oci, administració, etc.) en una altra illa de la nostra Comunitat, amb especial esment al cas de Formentera i la seva condició de doble i triple insularitat.”
En aquest sentit Borràs defensa que el mitjà de transport usat “no pot determinar les condicions d’accés a serveis bàsics i essencials i oportunitats. Com tampoc ho pot fer que aquests serveis i oportunitats es trobin a una altra illa de la nostra Comunitat Autònoma o a la península, atès que el dret d’accés als mateixos no pot ser condicionat pel lloc on es trobin situats.”
El diputat també adverteix que tampoc pot ser “un argument de discriminació el fet que l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia atorgui a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències en matèria de Transport marítim, exclusivament entre ports o punts de la comunitat autònoma, sense connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits territorials.” Un argument invàlid per justificar la discriminació, ja que “aquesta competència no afecta el dret a accedir amb igualtat d’oportunitats a serveis bàsics i essencials i oportunitats als ciutadans de les Illes Balears, com demostra que el govern d’Espanya abona el 25% del descompte del preu final del bitllet en les rutes de transport marítim entre illes als ciutadans i les ciutadanes amb residència a les Illes Balears. Açò implica que el Govern de les Illes Balears hagi de completar el descompte de resident pel transport marítim entre illes (Decrets 42/2008, 43/2008 i 22/2009) fins al 50% (89% en el cas de Formentera) del preu final del bitllet.”