IMG_3440

El lideratge institucional i un pla estratègic, claus per al sector agrari de Menorca

Des del Consell hem de fer feina per tal de, a partir del màxim consens possible, elaborar un Pla Estratègic per tornar a situar el camp de Menorca on ha de ser. El Pla estratègic passa per un diàleg i, sobretot, per un lideratge i un suport institucional que en aquests moments no existeix i que s’ha d’intentar solucionar. Des del PSOE farem feina, tal com ja hem anat fent, perquè se solucioni i per assegurar un projecte viable per a tots. Aquesta ha estat la primera de les conclusions respecte de les reunions sobre Agricultura, Medi i Energia que ha detallat avui la candidata del PSOE Menorca a la presidència del Consell.

Durant la seva compareixença Susana Mora ha exposat que al camp de Menorca en aquests moments s’estan desenvolupant iniciatives potents de caràcter individual que aposten per nous cultius o noves formes de transformació, amb exemples com el conreu de safrà o el de l’aposta per l’oli, fins i tot per l’oli d’ullastre. Propostes que haurien d’haver trobat el suport de l’administració i que haurien d’incloure’s dins el projecte conjunt d’aquest pla estratègic. Un pla que hauria de basar-se en:

.- El foment de la producció i comercialització de productes de qualitat
.
- Posar l’agricultura ecològica on es mereix. Actualment la Llei Agrària amb prou feines fa una petita referència, però no ho aborda, no hi fa feina
.
- Apostar per la FP agrària, però amb una visió estratègica més econòmica i medi ambiental.
.- Aconseguir que l’administració doni suport als pagesos de les finques per ajudar-los a tramitar les subvencions o projectes a què es podrien acollir.

En la mateixa línia Marc Pons ha concretat les tres qüestions fonamentals en aquests moments que tindran una repercussió directe, bàsicament per la deixadesa del PP en tota la legislatura. En primer lloc s’ha referit a la liberalització quota lletera que es produirà l’1 d'abril i bàsicament implicarà un increment de la producció. Pons recorda que els socialistes portem 4 anys demanant al PP i al Govern que actuïn. Hem presentat esmenes a tots els Pressuposts de la Comunitat per destinar recursos a la necessària reconversió del sector lleter. També ho vam fer a través de la llei Agrària i amb iniciatives tant al Consell com al Parlament. Es tractava de cercar i plantejar actuacions que afavorissin una reconversió que garantís la supervivència del sector lleter. A totes elles el PP sempre ens ha dit que no i, a més, no han fet absolutament res. A poques setmanes de la liberalització l’administració pública no ha estat capaç d’impulsar cap tipus d’iniciativa per afavorir una major capacitat de competir. Avui mateix llegim que ja hi ha certa unanimitat dins el sector agrari de què aquesta liberalització tindrà com a conseqüència la baixada del preu de la llet. Però cada vegada que li hem plantejat al Conseller Company ho ha rebutjat. I per tant ho afrontem sense estar preparats. Aquí algú té responsabilitats, algú hauria de donar la cara i explicar per quin motiu han decidit no ajudar al sector primari.

Lligada a aquesta situació, en segon lloc Pons ha citat la PAC (polítiques agràries en l'àmbit europeu) en relació a les ajudes que haurien de venir a Menorca. Havíem demanat al Conseller Company que tingués en compte la liberalització de la quota lletera en el paquet de la negociació per assegurar-nos que s’afavorís aquesta reconversió; però s’hi va negar.

Sense ajudes a la insularitat per al camp, ni Pla de Desenvolupament Rural

El que també ha denunciat Pons és que no hi haurà ajudes directes a la insularitat. Hem sentit moltes vegades al Conseller Company que això seria així, però no hi haurà recursos específics per a la insularitat al sector primari.

També preocupa el fet que avui dia el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) (el document on s’estructura el paquet d’ajudes que ha de plantejar el Govern i que ha de ser aprovat per la UE) encara no està aprovat. Té més de 200 deficiències detectades per Brussel•les; escrites i plantejades des del mes d’octubre: som al març i avui en dia el Govern no les ha solucionat. Acabarem aquesta legislatura sense que el PDR estigui aprovat. Però el Govern, davant la necessitat d’haver de treure els ajuts a 2015, les ha començat a treure sense tenir la garantia que seran cobrades, perquè no hi ha la garantia que el PDR s’aprovi.

Respecte de la Llei Agrària l’ha qualificat d’oportunitat perduda. Des del Partit Socialista reclamàvem que descansés sobre els principis de l’increment de la productivitat i la capacitat de guanyar en competitivitat. En canvi el PP va decidir enfocar la Llei Agrària amb plusvàlues urbanístiques i, per tant, de revalorització del sòl a parir de l’especulació urbanística. És una qüestió de principis que fa que la llei Agrària no doni respostes als vertaders problemes (sector lleter, agricultura ecològica...) i a la capacitat de diversificar el sector.

Energia

En l’àmbit energètic Susana Mora ha exposat que de les reunions amb experts i professionals se n’han extret tres conclusions principals.

.- Es necessari un estudi en profunditat que ens permeti conèixer quins són els paràmetres d’acompliment dels criteris de Menorca Reserva de la Biosfera
.- Seguir fent feina per l’aposta per les energies renovables, que ens permetin deixar de banda a les energies que suposin haver de dur el combustible de fora, que creïn llocs de feina i que propiciïn una Menorca més sostenible mediambientalment
.- Respecte de la gestió de Residus, hem de caminar cap a convertir el residu en un recurs i no en una deixalla com passa actualment.

Marc Pons ha complementat les reflexions de Mora recordant que el PSOE té molt clar l’objectiu final, quina és la foto final que volem per a Menorca en matèria energètica: que sigui una Illa 100% renovable, que pugui generar la mateixa capacitat d’energia renovable que consumeix. Però aquest és un camí llarg, perquè en aquests moments Balears està a la cua d’Espanya en aquest àmbit. En aquest aspecte recorda que durant la legislatura s’han fet propostes molt concretes, al Congrés, al Parlament i al Consell. Hem reclamat mesures específiques: ‘cupos’ de producció d’energies renovables per a Balears, capacitat d’afavorir la producció d’autoconsum a habitatges particulars... Però les han rebutjat totes. També hem reclamat un Pla Director en matèria d’energies renovables que marqui el full de ruta per assolir una Menorca 100% sostenible i autosuficient. Han passat 4 anys i aquest Pla Director no hi és i sabem que ja no el veurem aquesta legislatura. Com a mostra una reflexió: Han passat 4 anys on en Govern s’ha omplert la boca d’energies renovable, però en 4 anys a Menorca no hi ha hagut ni una sola iniciativa que permetés incrementar-ne la producció, no s’ha autoritzat ni un sol parc fotovoltaic. En la legislatura passada en vam fer (Son Salomó, Binisafúller) i hi havia més projectes sobre la taula que van quedar frenats en el moment que Rajoy, Bauzà i Tadeo van arribar

Però dins d’aquesta foto final que persegueix el PSOE hi ha passos intermedis fonamentals. Un d’ells és la capacitat que Menorca compti amb el gas com a combustible molt més net i molt més econòmic que aportaria estalvi a les famílies i competitivitat a les nostres empreses i que reduiria les emissions de CO2. Al llarg de la legislatura hem fet moltes propostes per garantir aquesta gasificació de les poblacions de Menorca; veient que a Mallorca i Eivissa aquests projectes estaven molt més avançats i que no era admissible que Menorca no tingués el mateix tracte.

A partir d’aquí es va presentar una proposta que va acabar amb acord. Proposta que representava el projecte de dur gas a tots els polígons industrials i a totes les llars de tots els pobles, nuclis tradicionals i les urbanitzacions més importants de Menorca. Ho vam plantejar des de l’oposició, n’hem fet seguiment i ho hem treballat amb l’actual Govern Balear. Ho hem fet des de la lleialtat i des de la consciència que per damunt de tot hi ha els interessos dels ciutadans de Menorca. Però a la vegada hem de lamentar com el PP ha fet esperar 12 anys per  fer efectiu el projecte. Haurem estat els darreres on arribi la gasificació i això és conseqüència de la manca d’interès d’un PP que en cap moment es va preocupar d’aquesta qüestió. En tot cas ens n’alegrem que aquest projecte tiri endavant, l’hem empès i l’hem proposat moltes vegades, hi serem al costat perquè és important i prioritari com a passa intermèdia per arribar a l’objectiu de tenir el 100% d’energies renovables; però el PP no ens pot donar cap lliçó sobre com gestionar aquests projectes perquè durant 12 anys han demorat iniciatives que considerem fonamentals; ha exposat Pons per concloure.