El Grup Socialista presentarà 42 propostes d’acord a la segona jornada del Debat de Política General

.- El gruix de les propostes se centren en el model territorial, ocupació i formació, Benestar Social i Educació.


.- Transversalment s’hi reclama més diàleg i participació

 

El Grup Socialista al Consell ha registrat un total de 42 propostes d’acord per ser debatudes i votades en la segona jornada del Debat de Política General.
D’aquestes iniciatives, una dotzena es refereixen al model territorial i a l’afectació que sobre aquest model tenen les decisions que està prenent l’equip de Govern. D’entre elles les més destacades són la que exposa que hi ha propostes tècniques que avalen la necessitat de reduir l’impacte del projecte de reforma de la carretera General que impulsa l’executiu insular –segons consta a l'acta de la reunió del Subcomitè d'Avaluacions d'Impacte Ambiental de la Comissió de Medi Ambient de Balears de 19 de juliol de 2013- i la que insta l'executiu insular “a restablir el diàleg polític amb els agents socials.” Finalment es demanda al President que concreti “qui són ‘els de l'immobilisme i del no a tot’, una volta va aclarir en el transcurs del debat, que no són els grups polítics de l'oposició del Consell.”
Pel que fa a la resta de propostes sobre model territorial cal destacar la reprovació de l’equip de Govern “per construir els aparcaments de Favaritx i de Sa Marjal sense cap títol habilitant.” També es demana que es recuperin “les reunions de la Comissió Tècnica Assessora per treballar en la preparació de la modificació/revisió del PTI”, que es prepari “una guia per orientar la tipologia de projectes d'activitats en sòl rústic autoritzables amb el marc normatiu vigent;” que es preservi “el Sòl Rústic de noves construccions d'ús residencial”, que es mantingui “l'ús no residencial dels edificis existents en sòl rústic situats fora de l'entorn de les cases del Lloc, que a l'entrada en vigor del PTI tenien un ús agrari o ramader”; i que l'equip de Govern faci ús “de les capacitats reglamentàries i fins i tot les iniciatives legislatives davant el Parlament de les Illes Balears per tal de garantir els objectius de la Reserva de la Biosfera quan es vegin afectats per la legislació autonòmica.” Destacar finalment com es “valora positivament l'objectiu de reforçar les funcions del Consorci per a la Protecció de la Legalitat en Sòl Rústic de Menorca i garantir la independència de la funció inspectora;” i com s’insta a l’executiu insular “a intervenir per a garantir el dret dels consumidors davant les informacions immobiliàries que facin referències falses a la normativa territorial.”
Pel que fa a transport aeri es “valora positivament la participació d'entitats i associacions conjuntament amb l'administració insular, en la recerca de la millora del transport aeri”; mentre que en relació al transport públic es demana que “la reorganització de les parades d'autobús a Ciutadella afavoreixi l'increment del nombre d'usuaris de línies regulars i turístiques.”
Sobre formació i ocupació entre la mitja dotzena de propostes que hi fan referència destaca la que insta a “a agilitzar la posada en marxa de mesures concretes en el marc del Pla de Garantia Juvenil;” així com la que demana “al Departament de Serveis Generals i de Formació que elabori un Pla d'actuació específic per als joves de Menorca” en aquest àmbit.

 

Adreçades a les persones sense feina i prioritzant els col•lectius vulnerables es “demana al Govern Balear que prioritzi per a Menorca la posada en marxa de suficients cursos de formació en alternança o tallers d'ocupació;” de la mateixa manera que es reclam als departaments del Consell que “analitzin la possibilitat de posar en marxa, amb recursos propis i en col•laboració dels municipis, cursos de formació en alternança, tallers d'ocupació o escoles-taller.”

 

Respecte a la necessitat de diàleg el Grup Socialista també proposa que es convoqui “el Ple del CES de forma trimestral (...) per aconseguir una millora continuada de l’ocupabilitat i la productivitat;” i que en aquestes reunions “siguin estudiats i valorats els Projectes de Fons Socials Europeus que es portin a terme a la nostra illa.”
En l’àmbit social s’insta “redireccionar les polítiques socials de la institució per a donar vertadera resposta a les necessitats dels ciutadans de Menorca” i demanda a l’equip de govern “a combatre de valent la pobresa que es consolida dia a dia a la nostra illa i malauradament augmenta tot i obtenir recursos per pal•liar-la;” així com a “a continuar augmentant els recursos assistencials per a les persones amb Dependència, sense que això vagi en detriment de la qualitat assistencial i de les relacions laborals dels mateixos treballadors.” En aquesta mateixa línia es reclama al Consell treballar des del consens i participació amb totes les entitats socials de Menorca per a traçar l’itinerari necessari per resoldre les problemàtiques de les famílies que fins ara no es trobaven en risc d’exclusió, però que han quedat sense recursos.
Específicament referida a Joventut una de les propostes socialistes demana que el Fòrum de Joventut de Menorca “centri els esforços del en organitzar jornades i debats per a tractar alguns dels temes que més els preocupen com són ocupació i beques i ajuts per a la formació.”
En educació, s’insta al Govern Balear a “incrementar les ajudes a l'educació 0-3 anys a fi de recuperar el nivell d'ajuts al sosteniment que hi havia fins al 2.010” i es demana al Consell “un augment de l'import destinat a beques per als nens de 0-3 anys.” També es reclama que la conselleria insular d'Educació i Cultura elabori, juntament amb els municipis i l'assessorament tècnic que consideri oportú un pla d'actuació que permeti mantenir l'actual model públic d'educació 0-3 anys. Finalment s’insta al Govern autonòmic a “recuperar el diàleg amb la Comunitat Educativa, la confiança amb els professionals i a tenir en compte les orientacions i els informes dels tècnics en les seves normatives i les seves decisions.”


En l’àmbit mediambiental les propostes socialistes demanen que “activin les polítiques adequades per avançar cap a aconseguir solucions a la problemàtica generalitzada dels nitrats i/o clorurs als nostres aqüífers;” “es treballi per regularitzar les extraccions d’aigua que debiliten els aqüífers”, “hi hagi aportacions als plans d’infraestructures i equipaments, per millorar les xarxes d’aigua potable, les canalitzacions d’aigües residuals i les canalitzacions dirigides cap a les depuradores” i que “la connexió de la dessaladora sigui una realitat dins aquest mandat.” Sobre energia es reclama “el compromís real, amb pressupost, per invertir en projectes d’energies renovables, tant en l'àmbit institucional com per a donar suport a les iniciatives particulars i/o privades.” Finalment es demanden “apostes clares i valentes que identifiquin Menorca, com a Reserva de la Biosfera, treballant per a la sostenibilitat, habilitant partides pressupostàries per sol•licitar a altres administracions la possibilitat de projectes ambientals;” així com la necessitat de treballar “per la minimització de residus, la reutilització i la reconversió dels residus com a font d'energies netes.”

 

En l’aspecte cultural i patrimonial es defensa que “la partida de 200.000€ que, segons ha afirmat el president, destinarà el Govern Balear per a recolzar la candidatura de Menorca Talaiòtica s'inverteixi prioritàriament en investigació, rehabilitació i conservació, d'acord amb les prioritats del Pla de Gestió de Patrimoni;” i es reclama que es recuperi “el consens social en l’àmbit cultural i de llengua.”
Respecte de la indústria una de les propostes socialistes demana que “s’ampliï el ventall de suport al teixit empresarial de Menorca per tal de fomentar la diversificació productiva."
Finalment la darrera proposta d’acord que el Grup Socialista ha registrat pel debat de Política General reclama a l’equip de Govern “una aposta clara i decidida de cooperació amb els ajuntaments com a institucions claus de Menorca per a garantir el benestar, l’equitat social, el progrés econòmic i el respecte territorial i mediambiental.”