El Grup Socialista al Congrés registra una PNL per reclamar que la central de GESA Endesa de Maó canviï el petroli per el gas natural, el combustible fòssil menys contaminant

El diputat Socialista Guillem Garcia Gasulla ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) per instar al Govern de l’Estat a fer una passa en la millora mediambiental de Menorca.  En concret  la PNL insta al Govern de l’Estat “a adoptar les mesures necessàries, al més aviat possible, per substituir, en la central tèrmica de Gesa Endesa del port de Maó, l'ús de carburants líquids per gas natural, amb la finalitat d'augmentar la qualitat ambiental i disminuir el cost de producció d'energia a l’illa de Menorca."

En l’exposició de motius Garcia Gasulla exposa que el gas natural “és el combustible fòssil amb menor impacte mediambiental de tots els utilitzats i les conseqüències atmosfèriques de l'ús del gas natural són menors que les d'altres combustibles: menor quantitat de residus i gasos contaminants (S02 , C02, NOx i CH4) per unitat d'energia produïda.”

El representant del PSOE Menorca al Congrés especifica aquesta afirmació amb diverses dades: Les emissions de C02 generades pel gas natural “són un 40-50% menor que les del carbó i un 25-30% menor que les del fuel-oil”. La combustió del gas natural “genera dues vegades menys emissions d’Òxid de Nitrogen (NOx) que el carbó i 2,5 vegades menys que i el fuel-oil.”La producció de Diòxid de Sofre (S02), “principal causant de la pluja àcida, responsable de la destrucció dels boscos i l'acidificació dels llacs, és 150 vegades menor a la del gas-oil, entre 70 i 1.500 vegades menor que la del carbó i 2.500 vegades menor que la que emet el fuel-oil.”

Garcia Gasulla explica que les “pèrdues directes de gas natural durant l'extracció, transport i distribució a nivell mundial, s'han estimat tan sols en 1 % del total del gas transportat” i afegeix que aquest combustible “es caracteritza per l'absència de qualsevol tipus d'impureses i residus, el que descarta qualsevol emissió de partícules sòlides.” A totes aquestes dades cal sumar-hi els informes de diferents organitzacions que “demostren un menor preu del gas natural en relació amb el del gasoil.”

A més exposa que la central del Port de Maó “incorpora la tecnologia necessària per a l'ús indistint de gasoil o gas” i recorda al Govern de l’Estat que la modificació del combustible per alimentar aquesta instal·lació “no suposaria un encariment a causa del transport, ja que el gas natural també s’hauria de transportar amb vaixell, tal i com ja succeeix amb el gasoil.”

El diputat també posa l’accent en el fet que en la Planificació dels sectors d'Electricitat i Gas 2006-2018 del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient “existia la previsió d'un gasoducte, classe B, que havia d'unir l'illa de Mallorca (gasoducte Dènia-Eivissa-Mallorca) amb Menorca i que estalviaria el transport.”

Finalment el representant del  PSOE Menorca al Congrés argumenta davant del Govern de l’Estat que en el vintè aniversari de la declaració de Menorca com Reserva de la Biosfera “seria desitjable un pas més en la preservació ambiental de la illa.”

Aquesta Proposta arriba poques setmanes després que els Grups parlamentaris del PP al Congrés i al Senat rebutgessin totes les esmenes socialistes a la Llei per a la garantia del subministrament i increment de la competència en els sistemes elèctrics insulars i extra peninsulars, entre les quals n’hi havia una que demandava que el projecte de construcció d’un gasoducte entre Menorca i Mallorca es recollís en el pla d'infraestructures del 2014-2020 (llei de la qual el diputat i líder balear del PP Miquel Ramis n’era ponent).

De fet en el debat al Senat el senador del  PSIB-PSOE  Antoni Manchado va defensar diverses esmenes amb l'objectiu de garantir un compromís legal per a la construcció d’aquest del gasoducte i la inclusió dels sistemes elèctrics de les dues illes al Mercat Ibèric de l'Electricitat (MIBEL). El senador socialista havia demanat “la col·laboració i el suport de la senadora menorquina Joana Pons Vila en aquests punts, que afavoreixen clarament el subministrament elèctric de l'illa. Però Pons Vila, que va ser la ponent de la llei pel Partit Popular, no va voler parlar del gasoducte durant la seva intervenció,  i després hi va votar en contra...Això sí, durant el debat, Pons Vila va expressar la satisfacció del Govern de les Illes Balears amb aquesta llei.