El Grup Popular rebutja tots els punts de la moció de Joana Barceló sobre temporada turística i contractació laboral

 

.- En el debat s’ha acreditat que no s’ha fet res per desenvolupar, amb la participació dels consells, el Pla Estratègic per a la desestacionalització de cada illa que el Govern es comprometé a elaborar al febrer de 2012

 

“Lamentem que el  Grup Popular hagi rebutjat tot un seguit de propostes en positiu –la moció recollia 7 punts d’acord- que només pretenien que qualsevol millora o èxit en l’àmbit turístic vagi acompanyada de millores laborals en el sector com ara l’increment d’ocupació, una major qualitat i duració dels contractes i una aposta per la formació.” D’aquesta manera valora la diputada Joana Barceló el fet que els representants del PP hagin votat en contra de totes i cadascuna de les propostes de la moció sobre temporada turística i contractació laboral que avui s’ha debatut al ple del Parlament

 

Barceló considera que l’actitud del Govern i del Grup del PP mostra la manca de compromís respecte dels treballadors i treballadores del sector, així com en relació amb els reptes que han d’afrontar cadascuna de les illes.

 

En aquest darrer àmbit s’ha d’explicar que amb el rebuig del punt que demanava que es presentés en dos mesos, el Pla Estratègic per a la desestacionalització de cadascuna de les Illes, amb la participació dels consells insulars, amb les mesures concretes a desenvolupar, s’ha fet evident que més de 2 anys després d’assumir aquest compromís (febrer de 2012) “encara no s’hi ha fet res.”

 

També ha suposat una decepció la resposta a la petició que l’increment i la qualitat de l’ocupació, la formació dels treballadors, així com l’allargament de la temporada turística fossin criteris prioritaris en el desenvolupament de reglaments i plans de qualitat (reglaments que haurien de fer referència, per exemple, al ‘tot inclòs’). De fet Barceló ha denunciat que encara no s’ha desenvolupat ni un dels 16 reglaments que s’han de dur a terme a partir de la Llei de Turisme de Balears aprovada el juliol de 2012.

 

Un altre aspecte especialment remarcable que el PP ha rebutjat és el punt en el qual Joana Barceló demanava un major compromís en la intermediació laboral del SOIB i les oportunitats que ofereix l’activitat turística, impulsant els acords individualitzats amb les empreses turístiques, la formació i el programa de formació amb compromís de contractació. Aquesta postura contrasta amb la constant demanda de treballadors formats per part de l’empresariat del sector. “Només cal recordar que l’Escola d’Hosteleria de Balears ha format a 200 persones; mentre afirmen haver rebut un miler de peticions de personal format.” La decisió de rebutjar aquest punt de la moció de Barceló pot semblar sorprenent ja que no atén ni a les peticions de la patronal, però que va en consonància amb el fet que el President Bauzà ha reduït les polítiques actives d’ocupació en un 60% des que ha arribat a l’executiu autonòmic.