El Grup Popular impedeix l’aprovació de tres propostes de Joana Barceló per a la millora de l’ocupació i el foment de l’economia social

Els representants del Grup Popular a la Comissió d’Economia han votat en contra de tres Proposicions No de Llei (PNL) presentades per la diputada Joana Barceló. Els vots del PP han impossibilitat l’aprovació d’una proposta per la revisió i concertació dels incentius a la contractació per col•lectius vulnerables, d’una altra de suport a l’allargament de l’activitat dels fixes discontinus del sector turístic i d’una tercera per al foment de l’economia social i el cooperativisme.

En la primera PNL Barceló ha exposat que “l’execució de la convocatòria de 2012 per concedir ajuts al foment de l’ocupació de persones de col•lectius vulnerables -joves, dones, majors de 45 anys, i aturats de llarga durada-, no ha funcionat;” i a Menorca és on menys ha funcionat aquesta iniciativa.

La diputada socialista ha il•lustrat la seva posició amb dades. A nivell autonòmic ha exposat que el pressupost del programa “s’ha reduït un 30% al 2012 respecte de 2010” –dels 1,2 milions de 2010 als 800.000 euros de 2012-. “Però el més dur és que la seva execució durant el 2012 no arriba al 25% del pressupost consignat. Dels 800.000 euros tant just se n’han executat 200.000. Així i tot, la convocatòria de 2013, aprovada a finals d’any, redueix a 600.000 el pressupost; sense cap alternativa pels treballadors amb més dificultats d’accés al mercat laboral.”

En el cas de Menorca només es van realitzar 2 contractes emparats per aquest programa. A més es tracta de “reconversions, cap lloc de feina nou per persones amb dificultat d’accés al mercat laboral; ” xifra que contrasta amb els 37 contractes que hi va haver a Menorca l’any 2010; en l'àmbit Balear van ser 416 les persones contractades mentre que durant 2012 han estat 172.

Davant aquesta situació el Grup Parlamentari Socialista demanava que es revises la convocatòria, amb comissions de seguiment per Illes. A més, atesa la dificultat que té la nova contractació en les condicions mínimes de qualitat, es pretenia que el Govern prioritzés -si no pot arribar al nivell de contractes privats pels recursos existents-, altres actuacions de suport als col•lectius més vulnerables com és la contractació directe de treballadors, per 6 mesos, a través d’ajuntaments i consells en programes d'interès general. Finalment es demandava incrementar les oportunitats formatives dels joves en cadascuna de les illes.

 

Suport a l’allargament de l’activitat dels fixes discontinus del sector turístic

Una altra PNL de Barceló rebutjada plantejava dos punts d’acord. En el primer s’instava al Govern a “iniciar i presentar al Parlament, en el termini màxim de 30 dies, amb totes les dades al seu abast corresponents als mesos de març del 2013 i novembre del 2012, la valoració de l'impacte laboral i d’allargament de la temporada turística, de les mesures de suport al perllongament del període d’activitat dels treballadors fixes discontinus que treballen al sector turístic, incloses en la Disposició addicional dotzena de la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.” El segon punt proposava que el Govern obris un termini de consulta, a les associacions empresarials, sindicats, i altres entitats interessades, de cadascuna de les illes, per a millorar la proposta continguda a la Disposició Addicional dotzena de la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral”
Unes peticions que es fonamenten en el fet que, com a mínim a Menorca, Eivissa i Formentera les mesures “no han estat suficients per allargar la temporada; ” així com en “l’oportunitat que ens dóna la mateixa Llei d’incloure-hi futures modificacions.”

 

Foment de l’economia social i el cooperativisme

La tercera Proposta de Barceló que ha estat rebutjada cercava un major estalonament de les cooperatives, societats laborals, empreses i entitats sense ànim de lucre que, “en època de crisi, esdevenen moltes vegades la resposta al manteniment d’empreses, a la creació de nous projectes empresarials, des d'una perspectiva més social, més estable, més compromesa.”

La diputada emfatitza que el suport a l’economia social “té obligatòriament dos components. D’una banda el diàleg i la participació, per aquest motiu el 7 d’agost del 2009 es va constituir el Consell d’Economia Social i del Cooperativisme de les Illes Balears.” La normativa determina que es tracta d’òrgan de “participació reglat i el Govern està obligat a convocar dues reunions a l’any. Però en aquesta legislatura encara no s’ha reunit.” El segon component és el pressupostari, on la retallada ha estat més que significativa passant dels “1,5 milions pel suport a les cooperatives, als 200.000 euros, una reducció del 80%, que no s’ha compensat amb més diàleg. És més, s’anuncia una modificació de la Llei de Cooperatives, i res s’ha consultat prèviament al Consell constituït.”

Amb aquesta PNL Barceló defensava el convenciment Socialista que “per respondre a la crisi, són necessaris tots, també i de manera especial les cooperatives i l’economia social;” i per aquest motiu demanava al Govern “diàleg, cooperació i suport a un teixit econòmic que suposa una resposta més justa a la crisi.” Demanava una convocatòria urgent del Plenari del Consell d’Economia Social i del Cooperativisme per tal que amb “treball conjunt, es puguin fer aportacions prèvies a la modificació de la Llei, siguem capaços d’establir estratègies més amples i puguem elaborar una proposta bianual de suport a les cooperatives.”