El debat de Política General i les prioritats de cadascú

El debat de Política General celebrat al Consell aquesta setmana ha servit per evidenciar quines són els diferents punts de vista sobre la realitat actual i les prioritats de cadascun de l’equip de Govern i dels partits de l’oposició.

 

Podem prendre com a punt de partida les propostes d’acord presentades per cada Grup. Des del socialista en vàrem presentar 42, la consellera de PSM-Més 8 i el Grup Popular 35. De les nostres propostes, 13 abordaven el model territorial –amb especial incidència en la carretera General, el PTI i la Norma Territorial Transitòria-, 7 qüestions mediambientals, 6 formació i ocupació, 5 estaven relacionades amb la pobresa, 4 eren sobre Educació i 4 més sobre Benestar social. També vam formular propostes sobre Transport Aeri, joventut, cultura, patrimoni, indústria i respecte a la cooperació amb els ajuntaments.

 

El contrast principal amb el PP fou que el Grup popular va dur 3 propostes sobre l’eficàcia comptable, mentre no en van presentar cap sobre la carretera General, ni sobre l’adaptació de Menorca a les lleis autonòmiques que afecten el nostre model territorial; tot i que van presentar 8 propostes relacionades amb aquest model. També resulta significatiu que entre les propostes del PP no n’hi hagués ni una que fes referència a la pobresa, ni a la formació i ocupació.

 

Respecte a educació van presentar una proposta, però aquesta seguia la línia de les declaracions que va fer la consellera Baïllo -qui setmanes després d’assegurar que les beques eren un privilegi va explicar que la reducció de l’aportació per a les escoletes era a causa de la davallada de matrícules-. Per aquest motiu vàrem votar en contra de la proposta del PP de mantenir els ajuts per donar continuïtat al servei d’educació infantil de 0 a 3 anys. Hi vam votar en contra perquè, atenent a les declaracions de la Sra Baillo, no ens creiem aquest compromís i perquè nosaltres en vam presentar tres per reclamar que els ajuts del Govern i les beques del Consell s’incrementin fins el nivell del 2010 i que s’elabori amb els ajuntaments un pla d’actuació per mantenir l’actual model públic d’educació de 0 a 3 anys.  També vàrem instar a recuperar el diàleg amb la comunitat educativa, així com el consens en l’àmbit cultural i de la llengua. A totes aquestes propostes el PP hi va votar en contra.

 

Els vots en contra el PP es van repetir en propostes com la d’incorporar la participació del Comitè Científic de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera en els processos d’anàlisi, assessorament i proposta, davant els darrers canvis en la normativa territorial, agrària i turística, la de restablir el diàleg polític amb els agents socials en relació a la carretera General, la d’analitzar la possibilitat de posar en marxa, amb recursos propis i en col•laboració dels municipis, cursos de formació en alternança, tallers d'ocupació o escoles-taller, la que instava a l’equip de Govern a redireccionar les polítiques socials per a donar vertadera resposta a les necessitats dels ciutadans de Menorca, la que reclamava que el Consell Econòmic i Social es reunís cada trimestre per consensuar propostes que millorin l’ocupabilitat i la productivitat o la que demanava que la connexió de la dessaladora sigui una realitat aquest mandat.

 

Això sí vàrem aconseguir el suport del PP a una dotzena de propostes. Entre elles la que demanava es faci ús “de les capacitats reglamentàries i fins i tot les iniciatives legislatives davant el Parlament per tal de garantir els objectius de la Reserva de la Biosfera quan es vegin afectats per la legislació autonòmica. També destacar la que demana al Govern autonòmic agilitzar la posada en marxa de mesures concretes en el marc del Pla de Garantia Juvenil; així com la que demana a l’executiu Balear que prioritzi per a Menorca la posada en marxa de suficients cursos de formació en alternança o tallers d'ocupació i la que reclamava a combatre de valent la pobresa que es consolida dia a dia.

 

Per la nostra banda, vàrem fer l’esforç de votar a favor d’una vintena de propostes del PP tot i que bona part  es referien a qüestions que són d’obligat compliment per part de l’equip de Govern i al fet que la construcció verbal més comuna fos la de ‘continuar treballant’. Amb l’objectiu que el nostre vot afirmatiu servís per reforçar la necessitat de complir els objectius que recollien, vam votar a favor de continuar treballant per mantenir els indicadors econòmics dels comptes del Consell en positiu; fomentar la col·laboració amb els ajuntaments, d’instar al Govern Balear i a Foment a continuar treballant per aconseguir una solució als problemes de la connectivitat aèria, les referides a la millora i suport del sector agrari, la d’acabar els projectes del Pla de Dinamització del Producte Turístic el més prest possible o a negociar amb el Govern la creació d’una unitat d’atenció residencial per a persones amb demència.

 

Finalment també vàrem votar a favor de les propostes del PSM-Més, que tenien com a denominador comú la necessitat de fomentar el diàleg i la participació social. Una política que des del PSOE compartim plenament, així com vàrem fer evident en propostes nostres relacionades amb la recuperació del Consell Econòmic i Social o les reunions de la Comissió Tècnica Assessora per treballar en la preparació de la revisió del PTI.

 

 

Grup Socialista al Consell de Menorca