Logo Federal ctra violència de gènere

El compromís Socialista contra la violència de gènere: de la Llei d’Igualtat de Balears a l’aposta per un gran acord contra aquesta xacra

Balears és la Comunitat on més denúncies s’interposen per violència de gènere. A més en la darrera dècada 21 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a les nostres Illes. En l’àmbit estatal ja són 48 les mortes enguany. Una darrera dada: el 12,5% de les dones majors de 16 anys han patit violència física o sexual per part de les seves parelles o exparelles al llarg de la seva vida.

 

El PSOE sempre ha fet feina per aturar aquesta xacra, per possibilitar que les víctimes puguin tenir al seu abast els millors recursos possibles per fer front a aquest malson i per desterrar la violència de gènere de la nostra societat. Perquè una societat decent, madura i democràtica exigeix ​​avançar cap a una societat lliure de violència de gènere, que garanteixi una resposta efectiva a les dones que la pateixen, així com als seus fills i filles, generant i oferint mecanismes per a aconseguir-ho. Exigeix ​​avançar cap a un gran pacte d'Estat que impliqui totes les administracions per donar respostes efectives i de caràcter integral que garanteixin a les víctimes de violència el dret a una vida sense violència, així com reposar els recursos econòmics que s'han anat retallant en aquests anys.

 

La credibilitat socialista en la lluita contra aquesta xacra s’acredita amb la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (2004). Una llei  que estableix un sòlid marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany sentimental. Una llei que vam desenvolupar i engegar durant els anys de govern.

 

El nostre compromís permanent amb aquesta lluita també va quedar palès ara fa un any quan vam declarar tota l’organització i totes i cadascuna de les seves agrupacions com a “Espai segur i lliure de violència de gènere”. A més en el Fòrum de batles i batlesses del 23 de juny, els ajuntaments socialistes van declarar repte d'obligat compliment eradicar la violència de gènere dels nostres municipis.

 

Aquest estiu en la Declaració del Consell Polític Federal de 13 de juliol ens vam tornar a comprometre anunciant que els nostres governs autonòmics prioritzaran la lluita contra la violència de gènere amb pressupostos adequats, polítiques de prevenció i recursos suficients per a la protecció de víctimes i dels seus fills i filles.

 

A Balears aquest compromís ja s’ha començat a concretar. Fa un parell de dies el Govern liderat per Francina Armengol va presentar l’esborrany de l’Avantprojecte de la Llei d’Igualtat entre Dones i Homes de Balears. En aquest avantprojecte s’hi recullen novetats importants com la inclusió de l’impagament de la pensió alimenticia com un tipus de violència masclista (reconeixent a les víctimes d’aquest tipus les mateixes ajudes i prestacions que les víctimes d’agressions físiques o psicològiques, així com el fet que les dones que denunciïn els impagaments es puguin beneficiar de la renda social); l’obligació de les administracions de disposar de recursos suficients per atendre les víctimes fixant un mínim segons població (hi ha d’haver, com a mínim, una plaça a un centre d’acollida per cada 3.500 dones, i un centre d’atenció i assistència psicològica per cada 100.000 dones, distribuïts per les quatre illes) i establir la creació de l’Observatori de la Igualtat o el Defensor o Defensora de la Igualtat de Dones i Homes.

 
Però la lluita contra la violència de gènere demanda màxima implicació de totes les administracions. Per aquest motiu i per capgirar els efectes de les retallades que hi ha aplicat el govern actual de l’Estat -amb una rebaixa dels programa de violència de gènere de gairebé el 12% respecte a 2009 i les retallades d’un 36,6% del pressupost en igualtat durant la legislatura i d’un 16% dels recursos contra la violència de gènere- el  PSOE  proposa consolidar un gran Acord que oferim a totes les forces polítiques. Entre les solucions proposades podem destacar la creació d’un fons de suport als ajuntaments que assoleixi progressivament, en quatre anys, 100 milions d'euros per reforçar la xarxa de serveis públics, impulsant el paper dels serveis socials municipals i els centres de la Dona.

 

Aquesta feina ha de ser transversal. En l’àmbit de la Justícia subratllem la necessitat d'engegar l'Acompanyament Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial, des del moment en què posen la denúncia fins al final del procés. També és important l'establiment de protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la denúncia. La violència de gènere és un problema complex, per tant els qui s'enfronten han d'estar especialitzats i haver rebut formació completa i rigorosa.

 

L'educació és una altra de les nostres preocupacions. Hem d’evitar que la violència de gènere passi de generació en generació; motiu pel qual és matèria de l'Acord tant el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere com el Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes i especialment, la incorporació al currículum en totes les etapes educatives la formació específica en Igualtat, educació afectiu-sexual i de prevenció.

 
Finalment estem convençuts que és el moment d'ampliar la Llei Integral contra la violència de gènere de manera que s’hi recullin totes les manifestacions d'aquesta violència i no exclusivament les que es produeixen en relacions de parella com succeeix en aquest moment.