IMG_0905

El compromís socialista amb la recuperació, l’ampliació i el reconeixement de drets

“Ens trobem davant dels jutjats –de Maó-. El ministre socialista Caamaño va posar la primera pedra d'aquests jutjats l'any 2010. Aquest ministre també va ser un dels grans impulsors de la Llei de Memòria Històrica; una de les lleis que hem de recuperar i ampliar” Així ha iniciat el candidat al Congrés Javier Tejero la seva exposició respecte dels drets que el  PSOE vol reconèixer en la propera legislatura. Es tracta de recuperar i ampliar els drets i llibertats  que han constituït la base del model social d’Espanya i reconèixer-ne d’altres de nous, drets sorgits de la realitat d’avui dia.

 
PROPOSTES: SOBRE LLEIS ACTUALS

.- Derogar la Llei de seguretat ciutadana ("llei mordassa") i revisió urgent de les sancions que aquesta llei ha agreujat i el mecanisme de desjudicialització que ha introduït.

.- Derogar l'article 315.3 CP, sobre l'exercici del dret de vaga.

.- Modificar la Llei de Seguretat Privada per retornar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat la facultat exclusiva la garantia de la seguretat pública.

 


NOUS DRETS:

.- Reconèixer a la Constitució com a dret fonamental el dret a la protecció de la salut, amb caràcter públic, universal i gratuït.
.-
Incorporar a la Constitució el dret dels ciutadans a accedir a serveis socials que proporcionin una protecció adequada a tota la ciutadania.
.- Reconèixer a la Constitució com a dret fonamental el dret a la protecció per la Seguretat Social davant situacions de necessitat, incloent el reconeixement del dret a una renda o ingrés mínim vital de caràcter no contributiu.

.- Reconèixer el dret a una mort digna, establint el dret del pacient a decidir sobre la continuïtat dels seus tractaments i la garantia de cures pal·liatives concordes amb la seva decisió.

.- Reconèixer el dret a l'obtenció de beques d'estudi amb la sola condició de complir els requisits de renda, patrimoni i, si escau, acadèmics, que la llei estableixi.
.- Estendre el dret a l'educació fins a incloure l'escolarització universal de 0 a 3 anys.
.- Aprovar una Llei per regular el desenvolupament dels drets digitals, amb inclusió del dret a la privacitat i protecció de dades personals i dret a l'oblit.
.- Reconèixer el dret d'accés a la informació pública.
.- Elaborar una Llei sobre el Dret d'Accés a la Cultura que defineixi les prestacions bàsiques d'accés als serveis culturals per a tota la ciutadania.
.- Elaborar un nou Codi de Consum que inclogui instruments adequats per a la protecció dels consumidors de manera integral identificant els seus drets i els mecanismes per a la seva protecció efectiva.

.- Incloure, en la tutela constitucional del dret al treball, referència expressa al
dret a la tutela judicial en cas d'acomiadament injustificat i al dret a la seguretat, salut i dignitat en el treball.
.-
Proposar la redefinició del dret a l'habitatge en la Constitució, per garantir-ho de manera efectiva mitjançant la previsió d'obligacions concretes per als poders públics, especialment en casos de desnonament de persones en situació de vulnerabilitat.

.- Blindar el Sistema Públic de Serveis Socials com a Quart Pilar de l'Estat del Benestar, incorporant a la Constitució el dret dels ciutadans a accedir a serveis socials que proporcionin una protecció adequada a tota la ciutadania.