El Batle de Ferreries -diputat del PP- vota al ple municipal a favor de la moció socialista d’eliminar els privilegis del nivell 33; tot el contrari del que ha fet el seu partit al Parlament

El plenari municipal de Ferreries celebrat ahir va venir marcat per la unanimitat que van aconseguir gairebé totes les mocions que va presentar l’oposició; mocions que van obtenir el vot favorable de l’equip de Govern del PP en tots els casos excepte en un.

 

L’única moció presentada per un sol Grup, va ser la iniciativa socialista que demandava l’eliminació o suspensió del complement retributiu als funcionaris que han ocupat càrrecs polítics durant 2 anys, el conegut com a nivell 33. Una proposta que, com dèiem, va obtenir suport de tots els membres de la corporació municipal. És a dir l’equip de Govern, encapçalat pel Batle i diputat del PP Manuel Monerris, també va votar a favor de la mateixa moció que el Grup ‘popular’ ha rebutjat al Parlament.

 

D’altra banda el PSOE, l’Entesa i Unió Menorquina en van presentar tres mocions conjuntes. Una feia referència al Fons de pagament als proveïdors respecte dels Ajuntaments; una altra sol·licitava l’aplicació de l’IVA reduït tant a la cultura com al material escolar i la tercera cercava garantir a la ciutadania l’accés als consums energètics mínims vitals (contra la pobresa energètica). Totes tres es van aprovar per unanimitat

 

En canvi l’única moció rebutjada per l’equip de Govern va ser la que van plantejar conjuntament l’Entesa i el PSOE, una proposta que defensava un compromís per desenvolupar un ‘urbanisme responsable’.

 

En concret el vot negatiu del PP i l’abstenció del regidor d’UMe van propiciar el rebuig –via vot de qualitat del Batle- d’una moció que recollia iniciatives com la de no introduir la figura dels assentaments en el medi rural com a eina per legalitzar parcel·lacions il·legals en sòl rústic, oposar-se a la legalització d’edificacions en aquest sòl i reclamar al Consell que la Norma Territorial Transitòria no creï àrees de transició a les zones turístiques. També es sol·licitava assumir, en el planejament urbanístic municipal, els requisits que contempla actualment el PTI respecte als projectes de turisme rural i agroturisme (i altres activitats i usos dins el sòl rústic municipal) sobre els tràmits de la declaració d’interès general i avaluació d’impacte ambiental.