IMG_2004

Duim al ple del Consell la proposta que reclama posposar la construcció de les rotondes de la Carretera fins després de les eleccions

El Grup socialista presenta al plenari insular de novembre la proposta d’acord derivada de la resolució relativa als aspectes més controvertits de la reforma de la Carretera General que l’Executiva del PSOE Menorca va aprovar, per unanimitat, el passat dia 25 d’octubre.

 

La iniciativa recull dos punts d’acord. En el primer es proposa que el Govern Consell Insular de Menorca suspengui l’execució parcial de les obres del tram de la carretera Me-1 entre Alaior i Maó en tot allò que afecti les interseccions que en l’actual planificació es pretenen resoldre amb rotondes a doble nivell (soterrades) i que les programi de tal manera que les obres es posposin per a després de les properes eleccions de dia 24 de maig.

 

En el segon es reclama que en totes les tramitacions administratives que el Govern del Consell Insular de Menorca hagi d’emprendre sobre les actuacions previstes als trams de la carretera Me-1 amb les obres encara no adjudicades, es prevegi que a totes les actuacions que impliquin resoldre les interseccions amb rotondes a doble nivell (soterrades) es posposin les actuacions d’obra efectiva per a després de les properes eleccions de dia 24 de maig.

 

En l’argumentació de la proposta es denuncia que la reforma de la carretera general “s’està fent d’esquena a qualsevol acord social i polític.” També es deixa ben clar que “ningú no discuteix la necessitat de garantir la seguretat del trànsit, ni que s’hagi de dotar la carretera de la capacitat suficient d’acord amb les necessitats reals de la demanda (que ha estat clarament decreixent durant aquests darrers anys de crisi econòmica) així com de les perspectives de recuperació que tots desitjam del creixement econòmic sostenible de Menorca.”

 

La iniciativa es recorda que el “plec de condicions tècniques amb què es va licitar el projecte de reforma del tram entre Maó i Alaior –aprovat a finals de l’anterior mandat- presentava tot un conjunt de mesures encaminades a millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit; una proposta que gairebé ningú no ha discutit en el seu conjunt.” En aquest sentit s’hi explica que la millora de les principals interseccions, la rectificació de les corbes i canvis de rasant, l’ampliació de vorals, la incorporació de nous tercers carrils i la resta de solucions “tal com estaven recollides en el plec de condicions elaborat pel govern socialista del Consell i que el PP va fer servir per a licitar el projecte (i després va canviar), responen a una clara i suficient justificació (avalada pels informes tècnics i jurídics que acompanyen la licitació) i a partir d’un consens social que el PP arbitràriament ha romput.”

 

Respecte de la “forta contestació social compartida per la gran majoria de la societat,” es fa esment al fet que l’impacte paisatgístic del projecte i les seves conseqüències econòmiques negatives han estat “denunciades reiteradament per destacats sectors empresarials menorquins compromesos amb la qualitat de l’oferta turística de la nostra illa.” Així es recorda que “si el Consell no rectifica, la reforma tindrà greus conseqüències per a la nostra economia i provocarà una transformació paisatgística irreversible.”

 

El PSOE  Menorca considera que amb aquesta reforma de la carretera general, “el PP està comprometent el futur de tots.” Ara amb les obres ja iniciades, “es fan més evident que mai la desmesura que tantes entitats, associacions i persones cabals havien anat denunciant i han fet que es multipliquin i s’amplifiquin les queixes davant l’evidència del mal irreversible que s’està perpetrant sobre el territori i el paisatge.”

 

Aquesta realitat es conjuga amb el fet que el termini d’execució de la reforma del tram entre Maó i Alaior és de divuit mesos. “Per tant, gran part de l’obra es farà durant el proper mandat i l’haurà de gestionar i acabar el govern del Consell que surti de les eleccions del 24 de maig, quan a la reforma de la carretera li quedarà encara gairebé la meitat del seu temps d’execució.”

 

Per tant des del PSOE es defensa que encara s’és a temps de rectificar. “Si el Consell retarda fins després de les eleccions la construcció de les rotondes a doble nivell que han motivat la contestació social, les actuacions previstes sobre la carretera que no han generat controvèrsia es poden seguir executant.”

 

En definitiva “es tracta, simplement, de programar les actuacions d’una manera que el govern que surti elegit el mes de maig pugui decidir si s’executen o no unes obres tan qüestionades.” Els responsables socialistes exposen que la revisió de la programació de les actuacions proposada “és tècnicament possible sense que perjudiqui de manera sensible el temps d’execució total de l’obra i, endemés, no tindria conseqüències econòmiques importants per al Consell, sobretot si ho comparem amb el greu impacte que tindrien les obres, si s’executen, per al territori, el paisatge i l’economia de Menorca.”

 

Tot plegat es pot resumir en demanar al President Tadeo i al PP “un acte de responsabilitat en nom de la concòrdia cívica i l’interès superior de Menorca, que ha d’estar sempre per damunt de les consideracions partidistes.”