MENORCA 05 Peix en el mercat de Maó

Demanem suport per al sector pesquer des del vessant de la sostenibilitat dels caladors i l’ampliació de la promoció

La consellera Gari Petrus defensarà al plenari insular una proposta d’acord per reforçar el suport al sector pesquer de Menorca amb actuacions dirigides a millorar la sostenibilitat i perdurabilitat de les espècies marines i fer extensiva la campanya de promoció del peix i marisc fresc a l’àmbit de la restauració i dels centres escolars.

 

La iniciativa pren com a punt de partida el Pla de suport i promoció del sector pesquer de Menorca, recentment presentat.

 

A més en l’argumentació de la proposta Petrus exposa “la preocupació i el suport al sector pesquer de Menorca per part del Grup Socialista” i destaca el “lligam inqüestionable de l’activitat pesquera de Menorca dins el context de Menorca Reserva de la Biosfera.”

 

També s’ha de tenir en compte “els canvis d’hàbits i costums tradicionals pel que fa referència al consum dels productes naturals de Menorca, incloent-hi els aliments que s’extreuen de la mar;” així com les “dificultats” que viu el sector pesquer i “totes les persones que depenen d’aquesta activitat econòmica.”

 

Amb aquests punts de partida la consellera socialista posa èmfasi en la “necessitat de fer feina transversal entre conselleries per cometre les accions pertinents, sense que es caigui en la incoherència de plans o projectes que puguin anar a la contra del reconeixement de Menorca Reserva de la Biosfera.”

 

Per això Gari Petrus formula dos punts d’acord. En el primer es demana que l’equip de govern del Consell “inclogui dins els tres eixos de l’esmentat Pla, els estudis de les debilitats d’algunes espècies amenaçades i promogui normes i accions per a la recuperació d’aquestes espècies, així com per a la sostenibilitat i perdurabilitat de les espècies marines de la nostra Illa, en general.”

 

El segon punt d’acord de la iniciativa Socialista proposa que “dins la tercera acció de l’esmentat Pla, ‘Campanya per al foment del consum de productes de pesca frescs, que té com a objectiu sensibilitzar a la societat de la importància de consumir peix i marisc fresc de les nostres costes’, es tinguin en compte els àmbits de restauració però també i especialment els escolars i familiars, donant a conèixer la qualitat i valors saludables del consum de les espècies més abundants i per tant menys amenaçades.”

 

En definitiva es tracta de “donar suport i reconeixement al sector pesquer, però des de la convicció  que qualsevol pla ha d’anar lligat a la realitat de Menorca Reserva de la Biosfera, amb coherència d’accions que donin certeses  mediambientals, fomentant el consum de productes autòctons, recuperant hàbits saludables de consum, però al mateix temps sempre lligats a la conservació i la perdurabilitat  de les espècies autòctones de la nostra Illa.”