Foto Damià Borràs en Comissió

Damià Borràs reclama a Foment que compleixi amb les seves obligacions en relació a la Declaració d’Obligacions de Servei Públic dels vols entre illes

.- Borràs presenta una Proposició No de Llei (PNL) exigint al Ministeri de Foment un correcte seguiment de les condicions de la OSP entre illes a causa del “greu perjudici” que provoca a la ciutadania de Balears la seva “manca de diligència”.

 

.- La tramitació i debat d’aquesta PNL es produeix després que la Ministra Pastor no hagi donat resposta positiva a la petició unànime del Parlament reclamant a Foment  que, mentre no s’aconsegueixi la tarifa plana a 30€, el Ministeri faci complir l’actual acord respecte a freqüències i horaris.

 

Els membres de la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears debatran dijous una PNL del diputat Damià Borràs en la qual s’hi recull una exigència de seguiment al Ministeri de Foment de les condicions de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic (OSP) per als vols en les rutes entre illes.

 

L’origen d’aquesta iniciativa es troba en la PNL que el mateix Borràs va presentar en Comissió el 26 de novembre de 2015 instant a Foment que, mentre no s’aconsegueixi la tarifa plana a 30€ en els vols interilles, faci complir com toca l’actual acord d’OSP pel que fa a cancel·lacions, anul·lacions, freqüències i horaris. La Proposta Socialista també reclamava al Ministeri que estudiés, d’acord amb el Govern i els Consells, “modificar de manera puntual i urgent les Condicions Específiques de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic d’acord als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.” Finalment, a banda de demandar les necessàries millores en el sistema actual de connexions aèries entre illes, la Proposició No de Llei reiterava la “necessitat peremptòria” que Foment posi en marxa la “tarifa única i universal a un preu màxim de 30 €.”

 

La iniciativa va ser aprovada per unanimitat i va ser remesa al Ministeri de Foment. Però la resposta de la màxima responsable ministerial no ha estat l’esperada. En una carta plena de vaguetats i llocs comuns, de dades genèriques i d’atribucions de mèrits en qüestions que són obligacions legals; la Ministra Ana Pastor no respon positivament a cap dels cinc punts plantejats en la PNL unànime del Parlament.

 

Per aquest motiu Borràs presenta una nova Proposició en la qual recull la resposta de la Ministra Pastor i exposa com la postura de la màxima responsable de Foment («analizaremos con detalles todas las cuestiones planteadas en la Proposición No de Ley para poder ofrecer las mejores soluciones viables») a la petició del Parlament de «fer un seguiment sistemàtic i exhaustiu del compliment de les condicions establertes en la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les Illes Balears(...)» “no pot més que preocupar als ciutadans i ciutadanes de les Balears.”

La realitat és que la Declaració d’Obligacions de Servei Públic “obliga el Ministeri a fer un sistemàtic i exhaustiu seguiment de la mateixa, per a la qual cosa compta, endemés, amb el «Observatorio de precios y conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares» creat per a aquestes qüestions pel Ministeri. Així el fet que el Grup Parlamentari Socialista registrés la PNL en qüestió el dia 11 de novembre només pretenia alertar el Ministeri d’uns problemes greus que es venien produint de manera sistemàtica des de feia, si més no, devers sis mesos i en relació als quals la Direcció General d’Aviació Civil no havia intervingut. Per tant no es tracta que el Ministeri ofereixi «las mejores soluciones viables» sinó de “fer complir, d’una vegada per totes, la normativa.”

 

En definitiva davant d’uns problemes concrets, la resposta del Ministeri no és més que un ‘justificant de recepció’ (‘acuse de recibo’) genèric, en el qual la Ministra Pastor ni tan sols es compromet a fer complir allò a què l’obliga la mateixa legislació.

 

A causa d’aquesta situació Borràs augmenta el to de la iniciativa –respecte de la presentada i aprovada per unanimitat al novembre- i ara planteja 6 punts d’acord:

 

El primer punt “exigeix” del Ministeri de Foment que, amb “la màxima urgència, prengui totes les mesures necessàries per fer complir la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre illes, tot prestant una especial atenció a les anul·lacions o cancel·lacions de vols, el compliment del nombre diari de freqüències i el respecte als horaris i les franges horàries.”

 

El segon, tercer i quart punt recullen el que ja es demandava a la PNL de novembre en relació a l’exigència que Foment faci complir la funció de Servei Públic de l’OSP i reclami a les companyies que mantinguin l’estabilitat i continuïtat dels horaris i freqüències compromesos, així com respecte de la necessitat d’estudiar (d’acord amb el Govern i els Consells) si s’haurien de modificar de manera puntual i urgent les Condicions Específiques de la Declaració de Servei Públic d’acord amb els interessos de la ciutadania de les Illes.

 

En el cinquè punt d’acord es torna a reiterar la “necessitat peremptòria que s’estableixi, per part del Ministeri de Foment, un nou sistema de Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les Illes Balears, consensuat amb el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars i les entitats socials i econòmiques més rellevants de les Illes Balears, on s’estableixi una tarifa única de caràcter universal d’un màxim de 30 euros.”

 

Finalment en el darrer punt de la PNL que defensarà Damià Borràs en la Comissió de Turisme es lamenta que s’hagi d’instar “i fins i tot haver de reiterar al Ministeri de Foment a què compleixi amb les seves obligacions en relació a la Declaració d’Obligacions de Servei Públic dels vols entre illes, atès el greu perjudici que la seva manca de diligència i interès causa a les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears.”